นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยตามที่สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. จัดกิจกรรมถนนคนเดิน (วอล์กกิ้งสตรีท) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการปิดถนนดังกล่าว 

 

 

กทม.ชี้แจงการจัดถนนคนเดิน (วอล์กกิ้ง สตรีท)

 


          เนื่องจากอาจสร้างปัญหาจราจรติดขัดและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่นั้นๆ ว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดถนนคนเดิน โดยเชิญผู้บริหาร กทม. ผู้อำนวยการเขตที่ดูแลพื้นที่การจัดงาน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ที่รับผิดชอบ นายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการ 

 

 

กทม.ชี้แจงการจัดถนนคนเดิน (วอล์กกิ้ง สตรีท)

 


          รวมถึงพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์และอาหารที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นร้านที่ถูกสุขลักษณะ ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ค้าที่เข้ามาทำการค้าจะต้องได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ เป็นร้านที่ออกงานบางกอกแบรนด์ ขณะเดียวกันจะจัดให้มีการแสดงดนตรี การแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม


 

 

 

กทม.ชี้แจงการจัดถนนคนเดิน (วอล์กกิ้ง สตรีท)

 


          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาที่จอดรถ สำหรับการบริหารจัดการขยะ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมคัดแยกและจัดเก็บขยะ ไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่วนผลกระทบกับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณการจัดงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดถนนคนเดิน

 

 

กทม.ชี้แจงการจัดถนนคนเดิน (วอล์กกิ้ง สตรีท)