Wikipedia Slang  ให้คำจำกัดความของ "คำสแลง" ว่าหมายถึง ภาษา (คำ วลี หรือการใช้) แบบไม่เป็นทางการที่คนกลุ่มหนึ่งเลือกใช้แทนที่จะใช้ภาษามาตรฐานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มหรือกันคนภายนอกไม่ให้เข้าใจสิ่งที่พวกตนพูดคุยหรือสื่อสารกัน

    รู้ไว้ไม่เอ้าท์ "ศัพท์สแลง" ของวัยรุ่น

    บุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ ฯลฯ มักมีคำสแลงที่ใช้และเข้าใจกันเฉพาะในแวดวงของตนที่เรียกว่า ภาษาเฉพาะวงการ (jargon) หรือภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม (lingo) เช่น Rog / Roger / Roger that เป็นสำนวนที่ใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุเพื่อสื่อสาร มีความหมายว่า รับทราบหรือเข้าใจ เช่นเดียวกับคำว่า Copy that.

รู้ไว้ไม่เอ้าท์ "ศัพท์สแลง" ของวัยรุ่น    

      แม้ว่าคำสแลงบางคำจะนิยมใช้กันเพียงชั่วเวลาสั้น ๆ แล้วเลือนหายไป แต่ก็มีคำสแลงจำนวนมากที่นิยมใช้กันแพร่หลายต่อเนื่องจนได้รับการบรรจุไว้ในพจนานุกรมใหญ่ ๆ อย่าง Oxford English Dictionary หรือ Merriam-Webster        คำสแลงจึงถือเป็นวิวัฒนาการด้านภาษาที่ช่วยเพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ และมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ส่วนสาเหตุที่คนนิยมใช้คำสแลงนั้นมีหลากหลาย อาทิ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตน เพื่อสร้างความแตกต่าง เพื่อหลีกเลี่ยงคำที่ใช้กันจนเฝือ เพื่อการสื่อสารที่สั้นกระชับ เพื่อลดความจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นกันเองหรือเพื่อไม่ให้คนอื่นๆ ล่วงรู้ความลับ (เช่น ภาษาลับของเด็กวัยรุ่น แก็งค์อาชญากร ฯลฯ) 
     ในบรรดากลุ่มคนต่าง ๆ วัยรุ่นดูจะเป็นพวกที่นิยมใช้และประดิษฐ์คำสแลงออกมามากที่สุด จนผู้ใหญ่หลายคนตามแทบไม่ทัน มาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันค่ะ  

รู้ไว้ไม่เอ้าท์ "ศัพท์สแลง" ของวัยรุ่น

Chedda หมายถึง เงิน  
BUDWEISER โดยทั่วไปหมายถึง เบียร์ยี่ห้อหนึ่ง แต่เมื่อใช้เป็นคำสแลง BUDWEISER เป็นคำย่อมาจากอักษรตัวแรกของวลี but U don’t want every individual sharing equal right มีความหมายว่า แต่คุณไม่ได้อยากให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
Ala  หมายถึง ยอดเยี่ยม เจ๋ง เฉียบ มีความหมายเช่นเดียวกับ dope, Gucci, lit
Honey wagon  หมายถึง สุขาแบบเคลื่อนย้ายได้
Rides  หมายถึง รองเท้าหรือรองเท้ากีฬา
Straight fire  หมายถึง ฮ๊อต ร้อนแรง
Sic  มาจากคำว่า sick ซึ่งเป็นคำสแลงที่มีความหมายว่า เท่ เจ๋ง เฉียบ เหมือนกับคำว่า cool หรือ sweet
Amiright?  เป็นคำถามเชิงโวหารมีความหมายว่า ฉันรู้อยู่แล้วว่าตัวเองถูก และคนอื่นก็ควรเห็นแบบเดียวกัน
Can’t even  หมายถึง ไม่รู้จะบรรยายออกมาอย่างไรให้เป็นคำพูด
Wacky tobaccy  หมายถึง กัญชา
Forrealz  หมายถึง จริงจัง จริงแท้แน่นอน จริงดิ
Bang out  หมายถึง ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จอย่างรวดเร็ว
Stahp เป็นคำสแลงของคำว่า stop
Ignant  มาจากคำว่า ignorant ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจในสถานการณ์หรือคนใดคนหนึ่ง
Squad  หมายถึง ก๊วนเพื่อนฝูง

                                                                                   แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
                                                                                      ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์

                                                                                             English Today
                                                                               สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย