นับเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสให้แก่นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะทุกคน ได้ก้าวเดินและเติบโตในเส้นทางศิลปะเป็นปีที่ 12 สำหรับโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562” จัดโดย มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อเร็วๆ นี้            

          ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่น่าสนใจ โดยกรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช รวมทั้งศิลปินแห่งชาติ ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อ.ปัญญา วิจินธนสาร และ อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดาวเด่นบัวหลวง จำนวน 74 คน จาก 37 คณะ 35 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

          คุณหญิงชดช้อย เผยว่า โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ได้รับความสนใจจากศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่จัดโครงการประกวดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 เป็นต้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดความคิดและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยคณะกรรมการได้เสนอประเด็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังทำให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจ และเข้าใจงานศิลปะมากขึ้นอีกด้วย    

ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101

         สำหรับการประกวดในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์งาน คือ “ร่วมมือร่วมใจ พัฒนา ยั่งยืน” เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนสถานการณ์ แนวโน้ม ทิศทางของสังคม รวมทั้งได้ใช้กระบวนการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ตั้งขึ้น นอกจากนี้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ลดขยะกับตาวิเศษ ด้วยการลงพื้นที่เก็บขยะในคลองแสนแสบเพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ล้วนมีผลมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101

ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการขณะทำกิจกรรมรณรงค์ลดขยะ

           หลังจากกิจกรรมลงพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน และนำเสนอด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นใหญ่ร่วมกันในนามของดาวเด่นบัวหลวงรุ่นที่ 12 โดย อ.ปัญญา กล่าวว่า งานศิลปะไม่ได้มีมิติในแง่ของความสวยงามเท่านั้น ถ้าหากเป็นงานศิลปะร่วมสมัยต้องตอบโจทย์สังคมรอบด้านด้วย

     ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101

นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ขณะทำผลงานร่วมกัน

            ด้าน  อ.วีรเดช กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 วัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้มีทักษะความรู้ในแง่มุมต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร ไม่ว่าจะเป็น พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จะมาบรรยายธรรมในหัวข้อ ธรรมะ-ศิลปะกับการดำเนินชีวิต ศ.กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี ที่จะให้แนวคิดและแนวทางในการทำงานศิลปะร่วมสมัย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ดร.ดิสพล จันศิริ นักสะสมผลงานศิลปะ จะมาเล่าถึงผลงานศิลปะที่ต้องใจนักสะสม ประกิต กอบกิจวัฒนา ให้ความรู้ทางด้านโอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ให้แนวคิดในการทำงานสร้างสรรค์ และ อ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ศิลปินชั้นเยี่ยมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แห่งความสำเร็จบนเส้นทางศิลปินมืออาชีพ โดยครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย

          ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101    

อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา-ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์-ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง-อ.ปัญญา วิจินธนสาร

          ขณะที่ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงานของผู้ชนะในโครงการ มีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ด้าน ได้แก่ การสังเคราะห์ความจริงใหม่ให้เกิดขึ้น ความงามของงานศิลปะ และสุดท้าย คือ ความดี

           ปิดท้ายที่ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน หรือตำราเรียนจากเหล่าวิทยากร รวมทั้งยังเป็นการได้แลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ต่างๆ ในการทำงานศิลปะระหว่างกลุ่มเพื่อนนิสิต นักศึกษา ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นหัวกะทิที่คัดมาแล้วจากแต่ละสถาบัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้ต่อไปในอนาคต

ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101

ผลงานของนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ

          รางวัลสำหรับผู้ชนะในโครงการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง แบ่งออกเป็น รางวัลยอดเยี่ยม ผู้ชนะจะได้รับเงินทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จะได้รับเงินทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ รางวัลดีเด่น จะได้รับเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตัดสินพิจารณารางวัล

ส่งเสริมงานศิลปะกับโครงการ ดาวเด่นบัวหลวง101

          ร่วมชื่นชมผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562” โดยสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ www.bualuang101.com, โดยมีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้–2 ธันวาคมนี้  และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 2 ธันวาคม ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง