นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวตามที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซอยพัฒนาการ 20 แยก 11/2 เขตสวนหลวง ระบุมีเอกชนนำเศษวัสดุก่อสร้างเข้ามาถมลำรางสาธารณะ เพื่อก่อสร้างถนนหรือทางเท้าเข้าอพาร์ตเมนต์ เป็นเหตุให้ลำรางสาธารณะแคบลง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำไหลไม่สะดวกเมื่อเกิดฝนตกหนักว่า 

 

เขตสวนหลวงแก้ไขเหตุนายทุนถมลำรางสร้างถนนเข้าอพาร์ตเมนต์

 


          ลำรางสาธารณะดังกล่าวมีลักษณะเป็นลำรางหัวปิดท้ายปิดไม่ได้ใช้สำหรับการระบายน้ำลงสู่ท่อสาธารณะและมีคันดินเป็นทางเดินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันมาเป็นเวลานาน สำหรับกรณีดังกล่าวสำนักงานเขตได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ว่ามีการถมดินรุกล้ำคลองสาธารณะ จึงมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการขนย้ายดินออกจากที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้กระทำผิดได้แก้ไขเหตุร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

เขตสวนหลวงแก้ไขเหตุนายทุนถมลำรางสร้างถนนเข้าอพาร์ตเมนต์


          ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 สำนักงานเขตตรวจสอบพบนายไพรินทร์ อะหมัดตอเฮด นำเศษวัสดุมาถมลำรางให้เป็นทางเดิน กว้างประมาณ 1 เมตร จึงให้ผู้กระทำผิดแก้ไขภายใน 15 วัน ซึ่งได้นำเศษวัสดุออกจากลำรางสาธารณะตามเวลาที่กำหนด จากนั้นในเดือนกันยายน 2562 สำนักงานเขตตรวจสอบพบผู้กระทำผิดรายดังกล่าวเทปูนบนทางสาธารณะและนำเศษวัสดุถมลำรางสาธารณะ จึงให้นำเศษวัสดุออกจากลำรางสาธารณะภายใน 15 วัน แต่ผู้กระทำผิดไม่แก้ไขจึงเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 จำนวน 5,000 บาท ส่วนการเทปูนทำเป็นทางเดินในที่สาธารณะนั้น 

 

 

 

 

เขตสวนหลวงแก้ไขเหตุนายทุนถมลำรางสร้างถนนเข้าอพาร์ตเมนต์

 


          สำนักงานเขตไม่ทราบแนวเขตที่แน่ชัดระหว่างลำรางกับทางเดินริมลำรางจึงมีหนังสือสอบถามแนวเขตลำรางสาธารณะไปยังสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป