นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท 50 จนถึงป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าการประปานครหลวง สาขาพระโขนง บางช่วงมีสภาพเป็นหลุมลึก มีท่อสายไฟ โครงเหล็กและเหล็กแหลมโผล่ขึ้นมา อาจเป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้ทางเท้าและผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากไม่มีแนวกั้นการก่อสร้างว่า 

 

 

          บริเวณปากซอยสุขุมวิท 50 มีการปรับปรุงผิวจราจรคันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิท ช่วงจากทางรถไฟช่องนนทรีถึงซอยสุขุมวิท 52 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา เป็นงานตั้งแบบเพื่อหล่อคันหินทางเท้าใหม่ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน จะมีนายช่างโยธาจากศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วน 1 สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ เป็นผู้ควบคุมงาน และระหว่างการทำงานจะมีเทปกั้นแนวก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเดินผ่านบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ได้ดำเนินการเทคอนกรีตทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินสัญจรบนทางเท้าได้ และได้ดำเนินการเทคันหินทางเท้าแล้วเสร็จไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 


          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ได้กำชับผู้รับจ้าง ให้กำกับดูแลการทำงานด้วยความระมัดระวังโดยให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้มากที่สุด สำหรับป้ายประกาศงานปรับปรุงฯ ดังกล่าว ได้มีการติดตั้งป้ายโครงการแล้ว แต่เนื่องจากระยะทางในการปรับปรุงทางเท้าฯ มีระยะทางยาวประมาณ 6 กม. ป้ายอาจอยู่ไกลกับบริเวณพื้นที่งานปรับปรุง จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา จะดำเนินการแก้ไขด้วยการติดตั้งป้ายโครงการเพิ่มเติมให้ใกล้กับบริเวณพื้นที่ดำเนินการงานปรับปรุงดังกล่าว


          นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวว่า การปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่เขต ในระหว่างดำเนินการ สำนักงานเขตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานความร่วมมือกันอยู่เสมอ สำหรับกรณีดังกล่าวเมื่อสำนักงานเขตฯ ทราบเรื่อง ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมประสานสำนักการโยธา กทม. ตรวจสอบพื้นที่และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว