นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่าในช่วงที่ฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขังภายในซอยย่อยของหมู่บ้านย่านพระราม 2 สูงถึง 20 เซนติเมตร นาน 4-5 วัน และบางครั้งนานเป็นสัปดาห์ ทำให้ทรัพย์สินเสียหายรวมถึงเกิดอุบัติเหตุขณะสัญจรเข้าออกในหมู่บ้านนั้น 

 

 

 

แก้ไขความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านพระราม 2

 


          สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบเป็นหมู่บ้านธารทิพย์ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 72 สำนักงานเขตจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยบล็อกท่อระบายน้ำจำนวน 2 แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำ ปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขัง 

 

 

 

แก้ไขความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านพระราม 2

 


          ทั้งนี้หมู่บ้านธารทิพย์เป็นที่ดินส่วนบุคคล ระบบท่อของหมู่บ้านเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำถนนพระรามที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของหมู่บ้านธารทิพย์ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

แก้ไขความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านพระราม 2