KURplus หรือสถานีวิทยุ ม.ก.  ร่วมกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งและดำเนิน “โครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus"

     

          KURplus (สถานีวิทยุ ม.ก.) ร่วมกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งและดำเนิน “โครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน "ระบบ Multimedia ของ KURplus" ในรูปแบบด้านการจัดการเนื้อหา การผลิตรายการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการเผยแพร่องค์ความรู้ของหลักสูตรวิชา “แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร” หัวข้อ “ธุรกิจการเกษตรทันสมัย AgriTech Business” รหัสวิชา 120463

          "นี่เป็นวัตกรรมใหม่ในการใช้สื่อมาสู่การเรียนการสอน โดยทางเคอพลัสหรืิอสถานีวิทยุม.ก.ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์  ทดลองนำร่องผ่านทางโลกออนไลน์ มีการโชว์แผนธุรกิจแล้วให้ผู้ชมร่วมกันโหวตเพื่อสร้างแรงจูงใจหใ้กับนักศึกษาด้วย"ผศ.อนุพร สุวรรรวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก.หรือเคอพลัสกล่าวย้ำ

        อย่างไรก็ตามสำหรับออกอากาศนั้นจะทำการผ่านเครือข่ายสื่อโซเชียลทุกช่องทางพร้อมทั้งผ่านทาง Mobile Application ทั้ง Android และ iOS ของสถานีวิทยุ ม.ก. ทุกวันพุธทั่วประเทศ ในเวลา 16.00-19.00 น. โดยจะเริ่มในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นี้

             ส่วนรูปแบบของการออกอากาศ คือ ให้นิสิตที่ลงเรียนรหัสวิชา 120463 มานำเสนอโครงการแผนธุรกิจของกลุ่ม โดยให้ใช้เวลาการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 15 นาที ซึ่งจะมีอาจารย์ประจำวิชา คณะกรรมการ และผู้ชม เป็นผู้โหวตให้คะแนนผ่านหน้า Facebook Live ของสถานีวิทยุ ม.ก. และจะประกาศผลหลังจากรวมทีมแข่งในรอบ Battle of the Camps = 4 ทีม

             สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับมอบโล่รางวัลจากสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรู้ให้นิสิตได้รู้จักการวางแผนธุรกิจด้านการเกษตร ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในชุมชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-มหาวิทยาลัยออกกฎเหล็กห้ามแฟนคลับ 'เพิร์ธ' ป่วน
-แฉ มหาวิทยาลัยดัง รับน้องสุดโหดบังคับลงบ่อสุดท้ายติดเชื้อ
-ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี
-"มหิดล-สสส."สร้างมหาวิทยาลัยสุขภาพ