ชาติภูมินามเดิม กลีบ สิงห์โต เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๑๙ เป็นบุตรของนายสิงห์และนางห่วง มีพี่น้องร่วมกัน ๘ คน

 

          ชีวิตในวัยเยาว์โยมบิดานำไปฝากเรียนอยู่ในสำนักเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน ศึกษาอักษรสมัยทั้งไทยและขอมตลอดจนพระคัมภีร์, พระธรรมบทต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญแตกฉานเป็นอย่างดี จนอายุครบ ๒๑ ปี ได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดตลิ่งชัน โดยมีเจ้าอธิการม่วง วัดนายโรง เป็นพระอุปัชฌาย์, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) วัดพระเชตุพนฯ ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระอมรเมธาจารย์” เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เทศ วัดกัลยาณมิตร เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “พุทธรกฺขิตโต”
 

 


  

          พรรษาที่ ๒ ไปจำพรรษาในสำนักวัดมหาธาตุ ฝั่งพระนคร ศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นเวลา ๑ พรรษา จึงย้ายมาอยู่สำนักวัดสุทัศนฯเพื่อศึกษาหนังสือไทย, พระปริยัติธรรม, คัมภีร์มูลกัจจายน์และคัมภีร์พระธรรมบท แต่เกิดอาพาธต้องหยุดพักกลับมารักษาตัวที่วัดตลิ่งชัน จนเมื่อหายเป็นปกติดีแล้ว พอดีกับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชันได้ว่างลง ท่านพระครูธรรมจริยาภิรมย์ (ทัต อินฺทโชติ) เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี ได้เสนอ หลวงปู่กลีบ ให้ทางคณะสงฆ์พิจารณาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดตลิ่งชันสืบต่อมาในปี๒๔๔๘
 

 

          ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูทิวากรคุณ ตำแหน่งเจ้าคณะหมวด ในปี๒๔๖๗ และได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี๒๔๖๙


          ในด้านวัตถุมงคลท่านได้สร้างขึ้นหลายประเภท อาทิ เหรียญ, พระกริ่ง, ยันต์, รูปถ่ายและตะกรุด
  

          ในที่นี้จะกล่าวถึง พระกริ่ง ของท่าน ซึ่งสร้างในปี ๒๔๙๔ เพื่อแจกสมนาคุณแก่ญาติโยมที่สละทรัพย์สร้างเขื่อนหน้าวัด มี ๒ แบบคือ ๑.พระกริ่งหนองแส ๒.พระกริ่งแท่ง


          สำหรับ พระกริ่งแท่ง ได้ถอดแบบมาจากพระกริ่งเทพโมลีอันเป็นสมบัติของท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดสุทัศนฯ ซึ่งท่านทั้งสองเป็นสหธรรมิกที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาแต่เก่าก่อน รวมถึงท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) วัดสุทัศนฯ อีกด้วย
  

          พุทธลักษณะของ พระกริ่งแท่งหลวงปู่กลีบ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระหัตถ์ซ้ายมีหม้อน้ำมนต์อยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ความกว้างจากฐานล่างสุด ๒.๐ ซม. สูง ๔.๕ ซม. ด้านหลังเรียบ
  

          หล่อด้วยเนื้อทองผสมเพียงเนื้อเดียว จำนวนสร้างไม่เกิน ๒๐๐ องค์ พบเห็นได้น้อย สนนราคาเช่าหาอยู่ที่หลักหมื่นต้น จัดเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าที่ชาวตลิ่งชันและบริเวณใกล้เคียงต่างหวงแหนอย่างยิ่ง


          ถึงกาลมรณภาพ หลวงปู่กลีบได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๑ สิริรวมอายุได้ ๘๒ ปี พรรษา๖๑