ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเป็นประจำทุกปี และนับเป็นวาระพิเศษที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนการแสดงโขนไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

         เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เลือกบทโขนรามเกียรติ์ ตอน “สืบมรรคา” มาจัดแสดงตามรูปแบบโขนหลวง ผสานกับความตระการตาของฉากเทคนิคที่พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยจัดรอบบูรพทัศน์การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2562 ตอน “สืบมรรคา” พร้อมเผยฉากสำคัญ อย่าง ขบวนทศกัณฐ์และรำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน และหนุมานรบนางอังกาศตไล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิฯ และประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมด้วย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, อ.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้เขียนบท และกำกับการแสดง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ดร.อนุชา ทีรคานนท์, อ.สุดสาคร ชายเสม, อ.ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, อ.วัชรวัน ธนะพัฒน์ และ อ.พีรมณฑ์ ชมธวัช ร่วมเผยรายละเอียดต่างๆ ในการแสดงโขนครั้งนี้ ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อน

อ.ประเมษฐ์ บุญยะชัย-สุดสาคร ชายเสม-อิทธิพล คุณปลื้ม-ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ-

นิภา โสภาสัมฤทธิ์-ดร.อนุชา ทีรคานนท์-ดร.สุรัตน์ จงดา-พีรมณฑ์ ชมธวัช

          อิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เป็นที่ประจักษ์ในพัฒนาการของการแสดงโขนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ เทคนิคการแสดง จึงทำให้เป็นที่เลื่องลือของประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เด็ก และเยาวชน ให้ความสนใจมาชมโขนกันเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้ โขน เป็นนาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนาฏศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม พิธีกรรม และงานช่างฝีมือต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีสายพระเนตรมองการณ์ไกลในการที่ทรงฟื้นฟูการแสดงโขน และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมอันมีคุณค่านี้ต่อไป

นางสีดา ณ สวนขวัญ

ตัวอย่างการแสดงชุด “หนุมานรบนางอังกาศตไล”

         ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กล่าวถึงการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาก็ยังมีผู้พลาดชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และได้รับคำเรียกร้องให้จัดทุกปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลาบปลื้มพระราชหฤทัยที่การแสดงโขนประสบความสำเร็จเกินคาด ทั้งได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทย ที่คนหนุ่มสาว และเด็กๆ พากันจูงผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวไปชมโขนกันอย่างเนืองแน่น อันเป็นภาพที่น่าชื่นใจอย่างยิ่ง จึงมีพระราชดำริให้จัดการแสดงโขนต่อเนื่องกันทุกปี ด้วยทรงเห็นความสำคัญในโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ และมีพระราชประสงค์ที่จะกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์การแสดงโขนให้คงอยู่สืบไป

ตัวอย่างการแสดงชุด “ขบวนแห่ทศกัณฐ์และรำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน”

          อ.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ กล่าวถึงการให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการแสดงโขนครั้งนี้ว่า ในฐานะสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ขอเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งทุกคนพยายามพัฒนาฝีมือ เพื่อที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้แสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และรอคอยที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขน ต้องขอบพระคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อย่างสูงในการสร้างเยาวชนให้รัก หวงแหน และเผยแพร่ศิลปะชั้นสูงนี้ไว้ เพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศชาติสืบต่อไป