ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งตลาดรุกล้ำทางเดินเท้า และมีการเข้าไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่หน่วยงานกลับไร้ซึ่งการดูแล นี่เป็นเพียงเสียงความเดือดร้อนส่วนหนึ่งของการถูกเอาเปรียบในเรื่องการรุกล้ำทางเดินของตลาดดอนพรหม ตั้งอยู่ที่หน้าปากซอย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.นนทบุรี 

 


          ชาวบ้านและเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการใช้พื้นที่สาธารณะหรือทางเท้า เพราะเด็กนักเรียนมักจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินเข้าโรงเรียน และผู้ที่ร้องเรียนได้แจ้งว่าตอนนี้ตลาดมีเหล่าแม่ค้าหน้าใหม่เข้ามาค้าขายเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก 

 

 

 

 


          คงอาจจะเป็นเพราะว่า ไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังสักที จึงขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้ามาดูแลและเร่งเข้ามาตรวจสอบเรื่องอำนาจมืดหรือเรื่องการรับเงินใต้โต้ะ เพราะเกรงว่าในอนาคตถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหานี้จนแล้วเสร็จพื้นที่สาธารณะบริเวณนี้อาจถูกตลาดยืดครองได้
มานพ


ตอบ
          เทศบาลตำบลบางเลน จ.นนทบุรี ชี้แจงว่า เทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังยื่นเรื่องและยื่นหนังสือถึงท่านนายกเทศบาลอยู่ และตอนนี้มีการดำเนินการตรวจสอบถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และกำลังประสานงานช่วยเหลือ จะมีการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ แต่รับปากว่าจะเร่งดำเนินการให้อย่างเต็มที่ 

 

 

 

 


          ด้าน ทนายรัชพล สิริสาคร แอดมินเพจ สายตรงกฎหมาย ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 19 และมาตรา 57 มีหลักคือ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน ทางเท้า ฯลฯ เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานกำหนด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท