นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอกรณีเกิดเหตุลอบวางระเบิดตามสถานที่ต่างๆ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) มีส่วนสำคัญในการติดตามผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว

 

 

          แต่การติดตั้งกล้องซีซีทีวีในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีจุดบอดอีกหลายแห่ง กทม. ควรพิจารณาติดตั้งเพิ่มและหมั่นตรวจสอบ หากพบกล้องจุดใดชำรุดต้องรีบซ่อมแซมทันทีว่า กทม.ได้ติดตั้งกล้องซีซีทีวี ไปแล้ว จำนวน 54,589 กล้อง และมีแผนการติดตั้งกล้องซีซีทีวี ประมาณ 5,000 กล้องต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ 

 

 

 


          ซึ่งแนวทางการติดตั้งกล้องซีซีทีวี จะดำเนินการให้เป็นโครงข่ายที่จะสามารถติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกัน นอกจากนี้ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบกล้องให้สามารถเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนก่อนการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ โดยนำปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในจำนวนกล้องทั้งหมด 54,589 กล้อง แบ่งเป็นกล้องแบบเชื่อมสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง สามารถตรวจสอบระบบกล้องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา จำนวน 15,564 กล้อง ซึ่งสามารถจัดซ่อมได้ทันทีที่มีการขัดข้อง และเป็นกล้องที่ไม่ได้เชื่อมสัญญาณภาพเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง จำนวน 39,025 กล้อง ซึ่งมีแผนการตรวจสอบทุกๆ 15 วัน และสามารถจัดซ่อมได้ทันทีเมื่อมีการแจ้งการขัดข้อง อย่างไรก็ตาม กล้องซีซีทีวีดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 นอกจากนี้ในการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป จะสามารถเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลางได้ทั้งหมด