royal coronation
29 มกราคม 2563
ความรู้

ทำความเข้าใจ "Contronyms" คำมีความหมายตรงข้ามในตัวเอง

6 สิงหาคม 2562 - 14:14 น.
ผศ ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์,English Today,สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,Contronyms,ตรงข้าม,ขัดแย้ง
Shares :
เปิดอ่าน 3,952 ครั้ง

เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กับ " English Today" สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     "...With the environmental agency’s oversight of safety, the construction of a new power plant will be sanctioned by the local authorities."
     ประโยคข้างต้นเป็นประโยคที่มีความหมายกำกวม เนื่องจากคำว่า oversight และ sanction ที่ใช้ในประโยคนี้เป็น contronyms หรือคำที่มีความหมายขัดแย้งหรือตรงข้ามในตัวเอง 

     

       จากตัวอย่างข้างต้น oversight เป็นคำนามมาจากคำกริยา oversee ที่มีความหมายว่า กำกับดูแล หรือละเลย เพิกเฉย ไม่เอาใจใส่ ส่วน sanction เป็นทั้งคำนามและกริยา หมายถึง (การ)อนุมัติ (การ)สนับสนุน หรือ(การ)คว่ำบาตร ดังนั้นประโยคข้างต้นอาจมีความหมายได้สองประการคือ
       1. ผลจากการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
       2. ผลจากการละเลยด้านความปลอดภัยของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จะถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคว่ำบาตร
      เนื่องจาก contronyms  (หรืออาจสะกดว่า contranyms) เป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามในตัวเองหรือที่เรียกว่า autoantonyms เมื่อใช้หรืออ่านพบคำประเภทนี้จึงควรพิจารณาบริบทประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิดพลาด 
มาดูตัวอย่าง contronyms อื่น ๆ ที่น่าสนใจกันค่ะ

 

Contronyms                                         ควาหมายที่ 1                                  ความหมายที่ 2
Bolt                                                    ยึด  ผูก                                         วิ่งหนี  รีบออกไป
Bound                                                 มุ่งหน้า  มุ่งตรงไปยัง                        ซึ่งถูกควบคุม  จำกัด
Cleave                                                 ยึด  เกาะติด                                   แยกออก
Clip                                                     ติดด้วยคลิป                                    เล็ม  ขริบ  ตัดออก
Discursive                                            เรียงไปตามลำดับหัวข้อ                     อ้อมค้อม  สับสน
Dust                                                    ปัดฝุ่น                                           โปรยผง  ทำให้เป็นฝุ่น
Enjoin                                                  สั่ง  บังคับบัญชา                              ห้าม  ไม่อนุญาต
Fast                                                     รวดเร็ว                                          ติดแน่น  ยึดแน่น
Fine                                                     ดีเยี่ยม  ดีเลิศ                                 น่าพอใจ  พอใช้ได้
First degree                รุนแรงที่สุด (ในกรณีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา)      รุนแรงน้อยที่สุด (ในกรณีบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก)

Fix                                                       ซ่อมแซม                                      กำจัด  ทำหมัน
Garnish                                                ประดับประดา   ตกแต่ง (อาหาร)          อายัดทรัพย์
Give out                                               แจกจ่าย                                        ยุติ (เพราะสิ่งของหมด)
Left                                                     ที่เหลืออยู่                                      จากไป
Overlook                                              ควบคุม  ดูแล                                  มองข้าม  มองพลาด
Peer                       ผู้ที่เท่าเทียมกัน (ด้านความสามารถ คุณสมบัติ ฯลฯ) เพื่อน      ขุนนาง
Presently                                             ปัจจุบัน  ในขณะนี้                             เร็ว ๆ นี้  ในไม่ช้า
Put out                                                ตีพิมพ์  ผลิต                                    ดับ (ไฟ)
Quite                                                  โดยสมบูรณ์  ทั้งหมด                         ค่อนข้าง
Ravel                                                  คลายออก                                       ทำให้ยุ่งเหยิง
Rent                                                    เช่า                                               ให้เช่า
Sanguine                            ร่าเริง  เบิกบาน (ใบหน้า)  เปล่งปลั่ง                       โหดร้าย  กระหายเลือด
Scan                                                   ตรวจดูอย่างละเอียด                           อ่านผ่านๆ
Screen                                                ฉายบนจอ  แสดงบนจอ                       ปกปิด  ซ่อนเร้น
Seed                                                  หว่านเมล็ด                                       เอาเมล็ดออก
Skinned                                              ที่คลุมด้วยผิวหนัง                              ที่ถูกถลกหนังออก
Temper                                              ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง                      ทำให้เข้มแข็งขึ้น
Transparent                                        โปร่งใส  โปร่งแสง                             เห็นชัด  ชัดแจ้ง
Trim                                                   ประดับ  ตกแต่ง                                 ตัดออก  เล็ม
Trip                                                   เดินทาง  กระโดด                               สะดุด
Weather                                  รอดพ้นจากอุปสรรคความยากลำบาก                  ผุกร่อน

                                                                                                  แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
                                                                                                           ผศ. ชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ