เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

30 ก.ค. 2562
4.7 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ทรงร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง

          เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดง “นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี 2562” ขึ้น ในการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงาน โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนศิลปินแห่งชาติ อาทิ อ.ปัญญา วิจินธนสาร สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมปี 2557, อ.วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี 2560 ฯลฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อวันก่อน

  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

        ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรผลงานของศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ใน 7 สาขาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ นที อุตฤทธิ์, สาขาวรรณศิลป์ วรพจน์ พันธุพงศ์, สาขาดนตรี อานันท์ นาคคง, สาขาศิลปะการแสดง ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์, สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว สยมภู มุกดีพร้อม, สาขาสถาปัตยกรรม ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา และ สาขาศิลปะการออกแบบ รศ.สิงห์ อินทรชูโต

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

สยมภู มุกดีพร้อม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

อานันท์ นาคคง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

นที อุตฤทธิ์

 รางวัลศิลปาธร หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ หรือ ผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับรางวัลในสาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ เมื่อปี 2561 ด้วยเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบ และทรงเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้นับจากปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลแล้ว 74 คน

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปาธร ปี 62

          สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2562 จัดแสดงที่ชั้น 1 หอศิลปกรรมร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวันเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤษษ์