ทุกวันนี้มีงานนิทรรศการศิลปะให้เลือกเสพหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ประติมากรรม ทั้งของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาจัดแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ่อยๆ แสดงให้เห็นว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ศิลปะยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงชีวิตและจิตใจได้อย่างไม่เสื่อมคลาย เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอาจจะเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ได้ศึกษางานศิลปะได้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งตำราต่างประเทศเหมือนยุคก่อนๆ แต่การที่ได้มาร่วมชมงานนิทรรศการนั้น นอกจากการได้ใช้เวลาพินิจผลงานของศิลปินอย่างเต็มอิ่ม เกิดแนวความคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆ แล้ว ยังทำให้ผู้ที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เหมือนหรือต่างกันด้วย

ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

          ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี นักวิชาการศิลปะและศิลปินอาวุโส กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบ้านเรามีงานศิลปะให้ดูจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญจากคนรุ่นใหม่อยู่พอสมควร เวลาที่ศิลปินรุ่นใหม่ หรือผู้ที่สนใจในงานศิลปะไปชมงานนิทรรศการเหล่านั้น มีโอกาสที่จะได้พบกับผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่มีเทคนิคการนำเสนอที่แปลกแตกต่างไปจากสิ่งที่เคยทำมา ช่วยให้เปิดโลกทัศน์ของงานศิลปะกว้างมากขึ้น ทั้งในด้านความคิดและจินตนาการอีกทั้งการชมงานศิลปะยังก่อให้เกิดสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจของผู้ชม ยิ่งไปกว่านั้นคือสารหรือข้อความที่ศิลปินผู้นั้นตั้งใจสื่อออกมาผ่านผลงาน สามารถให้แง่คิดในการใช้ชีวิตและการมองโลกที่แตกต่างกันไป พร้อมจรรโลงจิตใจ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของความสุขด้วย

อ.ธงชัย รักปทุม

          ด้าน อ.ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวว่า นิทรรศการแต่ละงานก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะตามสไตล์ของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานขึ้นมา ซึ่งจากการที่ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและร่วมคัดเลือกผลงานมาจัดแสดงในงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคเป็นเวลาหลายปี จึงอยากชวนคนที่สนใจศิลปะหรือคนทั่วไปให้ลองมาเดินดูผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในงานนี้ เพราะสิ่งที่จะได้จากการเสพงานศิลป์อาจไม่ไช่แค่ความเพลิดเพลินทางจิตใจเท่านั้น แต่จะได้ความรู้สึกถึงความเป็นแก่นแท้ของงานศิลปะได้รับรู้ถึงอารมณ์ ซาบซึ้งไปกับความบริบูรณ์ของความงามในงานศิลปะที่ศิลปินถ่ายทอดออกมา

ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กับผลงานแถลงข่าว 2 คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1

          ส่วน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ให้ความเห็นว่า ศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเพียงอย่างเดียว แต่อาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย การใช้ชีวิต ทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดเพื่อให้เกิดความงาม ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงสืบเนื่องต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการที่ต่างมีแนวคิดและแนวทางนำเสนอที่ร่วมสมัยเข้ากับช่วงเวลานั้นๆ ผู้เข้ามาเสพผลงานก็จะได้รับความดี ความจริง และความงามในมุมมองที่แตกต่างกันไป มีโอกาสในการเปิดมุมมองความคิดให้กว้างขึ้น อาทิ ศิลปินได้เห็นเทคนิคและไอเดียใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ ผู้เข้าชมได้รับกำลังใจและพลังงานบวกเพิ่มเติม เป็นต้น

ผลงานแถลงข่าว 2 คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1

          หนึ่งในงานนิทรรศการศิลปะดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น และเชิญชวนคนรุ่นใหม่ผู้รักงานศิลปะมาร่วมค้นหามุมมอง แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่แตกต่างไปด้วยกัน คือ “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” โดยมีการแสดงผลงานจากผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดจำนวน 16 ผลงาน และผลงานร่วมจัดแสดงอีก 33 ผลงาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 4-28 สิงหาคมนี้ ในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันจันทร์และอังคาร) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

วิโชค มุกดามณี กับผลงาน Decommissioned No.4 คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2

          ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) กล่าวว่า ทุกผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการปีนี้ เป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ศิลปินตั้งใจถ่ายทอดออกมาด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยม อาทิ จิตรกรรมเหมือนจริง จิตรกรรมเชิงความคิด จิตรกรรมแบบใช้เทคนิคเข้ามาผสมผสาน เป็นต้น แต่ละคนถ่ายทอดวิธีคิดออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ต่างกัน ไม่บ่อยนักที่จะมีงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยดีๆ เช่นนี้จัดขึ้นในเมืองไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักในงานศิลปะหรือกำลังจะเดินทางสายศิลปะ ควรหาเวลามาสัมผัสงานนี้เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อไป หรือผู้ที่สนใจอยากสร้างงานจิตรกรรมอาจจะได้แนวคิด วิธีการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางที่ทำอยู่

ผลงานความงามในความผูกพัน คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2

          สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ “แถลงข่าว 2” ของ อานนท์ เลิศพูลผล อายุ 26 ปี จาก จ.สุราษฎร์ธานี ใช้เทคนิคการวาดเส้นรวมกับสีน้ำมันมาสะท้อนถึงแนวความคิดความถูกผิดในเรื่องของกฎหมายและศีลธรรม ที่เปรียบเหมือนความไม่สมบูรณ์ของความดีและความไม่สมบูรณ์แบบของจิตรกรรม เพราะทั้งสองอย่างมีมาตรฐานที่เคลื่อนที่ไปตามสังคมและยุคสมัย

ผลงานใครงามฤกษ์ในปฐพี คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3

ผลงานวัตถุในความสัมพันธ์ 2 คว้ารางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3

          ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “Decommissioned No.4” โดย ชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 28 ปี และผลงาน “ความงามในความผูกพัน” โดย ณัฐกานต์ เจริญเชาว์ อายุ 24 ปี รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 มี 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “วัตถุในความสัมพันธ์ 2” โดย ปัญญาวิศิษฐ์ สุริสุข อายุ 22 ปี ผลงาน “Cyber Bullying” โดย วฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์ อายุ 35 ปี และผลงาน “ใครงามฤกษ์ในปฐพี” โดย ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ อายุ 35 ปี ร่วมด้วยรางวัลดีเด่นอีกจำนวน 10 รางวัล