หลังจากที่หมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ถูกโจรเข้าบ้านกันแทบทุกหลังก่อนหน้านี้ บางหลังโดนไปถึง 4 ครั้ง ทางชุมชนจึงร่วมมือกันช่วยเหลือป้องกันความปลอดภัยของตนเอง จึงมีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์และป้อมรปภ. เพื่อป้องกันไม่ให้โจรสามารถนำรถเข้าไปลักขโมยของได้ 

 

               แต่ทางสำนักงานเขตสะพานสูงกลับมีคำสั่งให้รื้อถอนออก แจ้งว่าเป็นความผิดข้อหาปลูกสร้างอาคารรุกล้ำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับอนุญาต ความผิดฐานทำให้เสียหาย ทำลายทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ให้ใช้มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ 

 

               และการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต หากไม่รื้อถอนออกจะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อรื้อถอนออกแถมยังจะเก็บเงินค่ารื้อถอนอีกด้วย แล้วความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านใครจะดูแล เหมือนเขตจะทำหน้าที่แต่กลับเข้าข้างโจร เหมือนเป็นการเปิดทางให้โจรทำงานสะดวกขึ้น

 

               เช่นนี้ทางสำนักงานเขตป้องกันการลักขโมยและความปลอดภัยของหมู่บ้านจริงหรือไม่ หรือชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเอง เพื่อป้องกันโจรไม่ให้ขึ้นบ้าน


ลูกบ้านที่เดือดร้อนกับโจรขึ้นบ้าน

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 


ตอบ

               น.ส.จุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง ชี้แจงว่า ตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส ร้องเรียนกรณีสำนักงานเขตออกหนังสือคำสั่งให้รื้อถอนไม้กั้นอัตโนมัติออกนั้น ความเป็นมาของสาเหตุที่สำนักงานเขตสะพานสูงได้ออกหนังสือคำสั่งให้รื้อถอน ไม้กั้นแบบอัตโนมัติออก เนื่องจากหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนกลางให้เป็น สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540

 

               ต่อมามีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ในระหว่างนี้ได้จัดดูแลระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยควบคู่กับการใช้ ไม้กั้นแบบคนยกเรื่อยมา และไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน ต่อมาเมื่อต้นปี 2560 กรรมการนิติหมู่บ้านจัดสรรได้ติดตั้งไม้กั้นแบบอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินค่าบัตร Essy Pass จำนวน 300 บาทต่อ 1 ใบ ประชาชนผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลสได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่สะดวกเหมือนที่ผ่านมา 

 

               จึงได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตสะพานสูงให้ช่วยไกล่เกลี่ยนิติบุคคลให้ดำเนินการรื้อถอนไม้กั้นแบบอัตโนมัติออกและให้กลับไปใช้ไม้กั้นแบบเดิมเหมือนที่เคยใช้มาเมื่อประมาณ 10-20 ปีก่อน โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยยกบริการขึ้นลงเวลารถวิ่งผ่านเข้า-ออก ประชาชนในหมู่บ้านก็อยู่อย่างสงบ 

 

               การใช้ไม้กั้นแบบอัตโนมัติและเรียกเก็บค่าบัตรสร้างความไม่สะดวกและนำไปสู่ประเด็นปัญหา ความไม่พอใจ และเรื่องความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่ไม้กั้นแบบอัตโนมัติ แต่อยู่ที่พนักงานรักษาความปลอดภัย กรณีดังกล่าวสำนักงานเขตสะพานสูงได้เชิญนิติบุคคลหมู่บ้านโฮมเพลสและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไขตามที่ลูกบ้านได้เสนอ คือให้กลับไปใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิมและทางนิติบุคคลรับปากจะเข้าไกล่เกลี่ยกับลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นการภายใน

 

               ปรากฏว่าล่วงเลยเวลามาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ กลับปรากฏว่าจะประชุมเพื่อใช้เสียงข้างมากให้คงไว้ ซึ่งไม้กั้นแบบอัตโนมัติต่อไป และคัดค้านหนังสือคำสั่งสำนักงานเขตในฐานะผู้ดูแลที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ผู้ร้องเรียนยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ จึงร้องเรียนมายังสำนักงานเขตสะพานสูงเพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนไม้กั้นแบบอัตโนมัติออก

 

               ข้อเท็จจริงการดำเนินการติดตั้งไม้กั้นแบบอัตโนมัติบนที่สาธารณประโยชน์ไม่สามารถดำเนินการได้ ความหมายของสาธารณประโยชน์คือที่ที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้สอยร่วมกัน สำนักงานเขตสะพานสูงจึงได้ออกหนังสือคำสั่ง เพราะฉะนั้นกระบวนการที่สำนักงานเขตสะพานสูงออกคำสั่งเป็นกระบวนการออกคำสั่งสำหรับที่สาธารณประโยชน์เป็นการทั่วไปเสมอภาคเหมือนกันทุกแห่งไม่ได้เลือกปฏิบัติกับใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และทุกคนควรจะเข้าใจในประเด็นนี้ด้วย