กรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขยะพลิกตะแคงทับรถแท็กซี่บริเวณสะพานข้ามแยกประเวศ ถนนอ่อนนุช ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แต่ประชาชนระบุ ถนนอ่อนนุชเป็นเส้นทางที่รถขยะใช้ขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดที่โรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ กลายเป็นถนนที่มีคราบสกปรกจากน้ำขยะ ถนนลื่น และส่งกลิ่นเหม็นเป็นประจำ

 

               นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหารถบรรทุกขยะเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานข้ามแยกประเวศ โดยเบื้องต้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตประเวศ ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณที่เกิดเหตุและเส้นทางการขนส่งมูลฝอยไปกำจัด ซึ่งปัจจุบันสามารถสัญจรได้ตามปกติ

 

               ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันปัญหาจากรถบรรทุกขยะ ประกอบด้วย 1.เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการทำงานของเอกชนที่จ้างเหมาขนขยะไปกำจัด ด้วยการกำกับควบคุมความพร้อมของรถบรรทุกมูลฝอย ซึ่งได้กำหนดให้มีถังรองรับน้ำชะขยะติดตั้งไว้บริเวณใต้ท้องรถ รวมถึงรถเก็บขนมูลฝอยของกทม. ได้กำหนดให้มีถังรองรับน้ำขยะที่เกิดจากการบีบอัดขยะ 2 จุด คือบริเวณด้านข้างตัวรถและใต้ตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

               2.จัดให้มีวัสดุปกคลุมรถขนส่งมูลฝอยเพื่อป้องกันขยะตกหล่นระหว่างการขนส่งมูลฝอย พร้อมกำชับ กวดขันผู้ประกอบการตรวจสอบยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี สำหรับรถเช่าเก็บขนมูลฝอยหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ก่อนจอดเก็บรักษาเป็นประจำทุกวัน เมื่อตรวจพบอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจะทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในรอบปฏิบัติงานถัดไป

 

               3.ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่รถบรรทุกมูลฝอยให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารกทม. ได้สั่งการให้สำนักงานเขตกำชับ กวดขันและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยอีกทางหนึ่งด้วย และ 4.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดถนนในเส้นทางที่รถบรรทุกขยะวิ่งผ่าน รวมถึงเส้นทางขนส่งขยะของศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ