ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ซึ่งอาจทำให้มีโอกาสเกิดสถานการณ์ฝนรวมไปถึงพายุฤดูร้อนนั้น

 

               นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า สำนักการระบายน้ำ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กำชับให้ทุกสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงหน้าฝนและพายุฤดูร้อน

 

               โดยเร่งรัดทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคู คลอง จัดเก็บผักตบชวา และเปิดทางน้ำไหล รวมถึงบำรุงรักษาอุโมงค์ระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

               ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อน สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินงานตามมาตรการ 3R ประกอบด้วย 1.การเตรียมพร้อม (Ready) ได้แก่ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในบริเวณจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังกรณีเกิดฝนตกหนัก และมีการติดตามสถานการณ์ฝน โดยศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งลดระดับน้ำในคลองกรณีคาดว่าจะเกิดฝนในพื้นที่ 2.การตอบสนองกรณีเกิดฝนตก (Response)

 

               โดยศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร จะประสานส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ผ่านวิทยุทรังค์ เพื่อแจ้งสถานการณ์และการปฏิบัติงานต่างๆ ในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ผ่านสื่อต่างๆ แบบเรียลไทม์

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 

 

               และ 3.การแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกหนักและเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง (Recovery) โดยจัดเจ้าหน้าที่หน่วยภาคสนาม ลงพื้นที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติรวดเร็วที่สุด

 

               ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนและการปฏิบัติงานของสำนักการระบายน้ำได้ที่เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th เฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/bkk.best ทวิตเตอร์ http://twitter.com/bkk_best และไลน์ LINE ID : @bkk_best

 

               นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถแจ้งเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น มาที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ทางโทรศัพท์ 0-2248-5115 ตลอด 24 ชั่วโมง