ตามที่คอลัมน์เปิดซองส่องไทย ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2562 มีจดหมายถึงลุงแจ่ม แจ้งปัญหาเครื่อง ATM/CDM ของธนาคารชำรุดนั้น (อ่าน ทำไม?...ถึงใช้ไม่ได้สักสาขา)

 

 

               ทีมประชาสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย ขอเรียนว่า โดยปกติธนาคารจะมีกลไกในการ monitor เพื่อดูคุณภาพของเครื่อง ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเครื่องใดเสียหรือต้องซ่อมบำรุง และจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการตรวจสอบ ซึ่งมีโอกาสที่เครื่องที่เสียอยู่ในขณะนั้นอาจจะอยู่ในระหว่างคิวซ่อมบำรุงของเจ้าหน้าที่ 

 

 

               จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และทางธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าที่กรุณาแจ้งปัญหา โดยเครื่องดังกล่าวได้มีการซ่อมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว 

 

 

               อนึ่งธนาคารขอประชาสัมพันธ์ช่องทาง หากลูกค้าพบเครื่อง ATM/CDM เสีย สามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่ 0-2888-8888 กด 894 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทีมประชาสัมพันธ์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ