กรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน โพสต์เฟซบุ๊กระบุปัญหาฝุ่นพิษที่แพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างมากในขณะนี้ เป็นปัญหาที่สะสมมานาน แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกลับเพิกเฉยต่อการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเรียกร้องให้มีการกำหนดให้กรุงเทพฯ เป็นเขตควบคุมมลพิษ

 

               นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวา กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหาฝุ่นพิษและไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหา ด้วยการเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (เรียลไทม์) โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต และมาตรการควบคุมปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ ครอบคลุมทุกแหล่งกำเนิด พร้อมจัดประชุมบูรณาการความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

 

               โดยเบื้องต้นให้ทุกสำนักงานเขตกวาดล้างถนนทุกวัน จัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่น ตรวจวัดควันดำ ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้งประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วทำฝนเทียมในพื้นที่เสี่ยงในวันที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย

 

               ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นที่จะประกาศให้พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 9 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เนื่องจากมีแผนงานการจัดการมลพิษทางอากาศทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่แล้ว

 

               เช่น แผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2560–2564 จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีดอ็ม2.5) ในกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 

 

               ทั้งมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 ในระยะยาว เช่น ปรับปรุงมาตรฐานการระบายไอเสียรถยนต์ใหม่และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พัฒนาและเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟ้าพร้อมทั้งโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ ส่งเสริมและผลักดันให้ใช้รถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) รถโดยสารไฟฟ้า รถโดยสารไฮบริด มาใช้ทดแทนรถโดยสารเก่าที่ใช้ดีเซล จัดหาพื้นที่จอดแล้วจรเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น

 

               ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอภาพการฉีดพ่นละอองน้ำของสำนักงานเขตแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการฉีดพ่นไปที่บริเวณสถานีตรวจวัดมลพิษของกรมควบคุมมลพิษ ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการรายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 ของหน่วยงานราชการ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและดำเนินมาตรการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

 

               โดยได้ดำเนินการตามแผนการล้างถนนและการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยในอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการฟุ้งกระจายและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (พีเอ็ม 10) ขึ้นไป ส่งผลให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ลดลงได้ และทำให้ถนนสะอาด สภาพแวดล้อมดีขึ้น สำหรับกรณีการเผยแพร่ในสื่อว่า เจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นน้ำไปยังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานสำนักงานเขตให้กำชับเจ้าหน้าที่ระมัดระวังไม่ฉีดพ่นน้ำไปที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยตรง

 

๐ กทม.เพิ่มความระมัดระวังในการฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นละออง

 

               เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน (พีเอ็ม 2.5) บริเวณแยกอโศกมนตรี ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจร อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อีกทั้งละอองน้ำยังทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดรอสัญญาณไฟเปียกน้ำไปด้วยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มความถี่ของการล้างทำความสะอาดถนนทุกวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

              ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการกวาดไล่น้ำบนผิวจราจรและทางเท้า ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังภายหลังจากการฉีดพ่นน้ำในบริเวณต่างๆ

 

               นอกจากนี้ในขณะปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ำได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป