อยากทราบว่าขายของบนฟุตบาท เกะกะทางเท้า ทางคนเดินมาก มีความผิดหรือไม่ และบริเวณนี้เป็นทางเดินสาธารณะ แต่มีร้านขายอาหาร ขายของ มาปิดทางเดินบนทางเท้า อยู่ข้างๆ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถนนพิบูลสงคราม

 

               ซึ่งทางเท้าเป็นของส่วนรวม พื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งที่จะสามารถมาทำอะไรในพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างถาวร

 

 

 

 

               และอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นคือคนบางกลุ่มยึดเอาไปเป็นสมบัติส่วนตัว ในขณะที่ส่วนรวมไม่มีโอกาสได้ใช้เลย มิหนำซ้ำยังตั้งร้านขวางหัวดับเพลิง ดูจากภาพได้เลยจะเห็นว่าตั้งร้านบนทางเท้าแทบจะไม่มีทางเดิน แล้วยังเอาร้านไปตั้งขวางหัวดับเพลิงที่มีไว้เพื่อป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาที่จะต้องใช้

 

               หากเกิดเหตุรุนแรงทางอัคคีภัยขึ้นจะทำอย่างไร ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดเหตุใครจะเป็นผู้รับผิดชอบได้บ้าง 

 

               และไม่ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ทำไมไม่ลงมาตรวจสอบ หรือชี้แจงเหตุที่ไม่สมควร อยากฝากหน่วยงานเทศกิจ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาดูแลหน่อยเพื่อส่วนรวม 

นุชา

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected]