royal coronation
27 มกราคม 2563
ความรู้

เพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ "ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์"

8 ตุลาคม 2561 - 13:06 น.
ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์,เพลงสรรเสริญพระบารมี,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร,ชาติชาย พยุหนาวีชัย,สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์,รัชกาลที่ 6,เอส เอฟ เวิลด์ ซิเนม่า,เซ็นทรัลเวิลด์,บอย พีชเมคเกอร์,นิทรรศการ,เทิดพระเกียรติ
Shares :
เปิดอ่าน 2,350 ครั้ง

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ เอส เอฟ ซิเนม่า จัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ "ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์"

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ธนาคารออมสิน ร่วมกับบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์” ร้อยเรียงภาพพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ เข้ากับบทเพลงที่เปี่ยมด้วยศรัทธา แด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการเดินตามแบบอย่างด้านการมีพระวินัย โดยเฉพาะพระวินัยแห่งการออม จัดแถลงข่าวโดยมี ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น ให้ข้อมูล ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซิเนม่า ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

ชาติชาย พยุหนาวีชัย- สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ และบอย พีชเมคเกอร์ ร่วมแถลงข่าว

    ชาติชาย พยุหนาวีชัย เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินก่อตั้งมา 105 ปีแล้ว โดยถือกำเนิดจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานทุนประเดิม 1 แสนบาทซึ่งตอนนี้ออกดอกผลเป็นทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้านการดูแลทุกข์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการออม จึงถือเป็นธนาคารของพระมหากษัตริย์โดยแท้ วันนี้เปรียบเสมือนการตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมที่ธนาคารทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือวันที่ 1 เมษายนทุกปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงินกับธนาคารเพื่อเป็นแบบอย่างในการออมแก่ประชาชน รวมถึงในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ก็มีการถวายกระปุกออมสินที่มีลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ แล้วพระราชทานแก่เหล่าจิตอาสาที่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  

    "สำหรับโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์” ถือเป็นชุดที่สองแล้วที่เราได้ทำ แนวคิดการผลิตเป็นการนำพระราชกรณียกิจอันงดงามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มานำเสนอเพื่อเทิดพระเกียรติ ทรงมีพระวินัย ทรงเป็นตัวอย่างของการเก็บออมถ่ายทอดสู่ประชาชน ทำให้ทุกคนเห็นภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างให้คนไทยตามรอย" หัวเรือใหญ่ธนาคารออมสิน กล่าว

ทรงฝากพระราชทรัพย์บนรถรับฝากเคลื่อนที่

    ด้าน สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ อธิบายแนวความคิดการสร้างสรรค์เพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ว่า ได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำพระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ถึงปัจจุบัน รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์หายากมาใช้ประกอบบทเพลง โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถด้านความเข้มแข็ง เรียบเรียงดนตรีใหม่ทั้งหมดโดยนำพระอัจฉริยภาพของพระองค์มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ขับร้องโดย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี หรือ “บอย พีชเมคเกอร์” ด้วยน้ำเสียงอันไพเราะ  

เสด็จฯ ไปทรงเปิดเทศกาลศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     “พอได้โจทย์มาเราพยายามหาภาพที่หาชมได้ยากตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ส่วนตัวได้เห็นยังรู้สึกขนลุก ทุกขั้นตอนการผลิตได้ขอพระบรมราชานุญาตมาแล้ว ดนตรีจะมีความอ่อนช้อยในช่วงแรกแล้วค่อยๆ ฮึกเหิมขึ้น เป็นเพลงที่มีทั้งความอ่อนโยนและเข้มแข็ง สะท้อนถึงพระบุคลิกของพระองค์ที่ทรงมีทั้งความเข้มแข็งและอ่อนโยนได้ดี เชื่อว่าหลังจากหลังจากเห็นและฟังแล้วจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักบ้านเมืองและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์” สุวัฒน์ กล่าว

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

      ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพและความมีพระวินัยที่ก่อให้เกิดพระปรีชาสามารถด้านการทหาร อาทิ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงฝากพระราชทรัพย์บนรถรับฝากเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนจิตรลดา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 7 ตุลาคม 2506 , พระฉายาลักษณ์ขณะมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดเทศกาลศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 4 ค่ายวชิรปราการ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก, พระฉายาลักษณ์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎร ในพืนที่บ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้ายจ.เลย เป็นต้น 

     ทั้งนี้ เพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “ทศมกษัตรา ราชจักรีวงศ์” จะจัดฉายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเปิดให้ชมฟรีที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซิเนม่า ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ถึง 15 ตุลาคมนี้

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ