royal coronation
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ความรู้

ของรัก ของหวง หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 16:50 น.
ของรัก ของหวง หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน,นิทานแผดเสียงกรีดเสียง และซีซเสียง,ลลินธร เพ็ญเจริญ,ตัวตนที่แตกต่าง,เกรย์ แมทเทอร์
Shares :
เปิดอ่าน 2,223 ครั้ง

30 ศิลปินโชว์ผลงานของรัก ของหวงกว่า 200 ชิ้น มาจัดแสดงในนิทรรศการ "ของรัก ของหวง หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน"

          นิทรรศการ “เกรย์ แมทเทอร์” โดยศิลปิน เกรย์ แมทเทอร์ นำเสนอแง่มุมมองทางความความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ สุนทรียศาสตร์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่มีผลต่อตัวตน ความคิด การแสดงออก และการดำเนินชีวิต ผ่านผลงานจิตรกรรมและสื่อผสม เปิดให้ชมวันนี้-31 พฤษภาคม ที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เชิญชวนชมงาน “ของรัก ของหวง หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” ครั้งที่ 2 โดยการรวมตัวของนักสะสมกว่า 30 ท่านให้เกียรตินำของสะสม ผลงานของรัก ของหวงมาจัดแสดงมากกว่า 200 ชิ้น จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-3 มิถุนายน ที่ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

          นิทรรศการ “ตัวตนที่แตกต่าง” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ม.บูรพา แสดงให้เห็นศักยภาพความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมของนิสิตที่สั่งสมประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้มาตลอดระยะเวลา 4 ปี จัดแสดงวันนี้-27 พฤษภาคม ลริเวณโถงชั้น 1 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เว้นวันจันทร์)

          นิทรรศการ “นิทานแผดเสียงกรีดเสียง และซีซเสียง” โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการส่งเสียงแตกต่างกัน แล้วต่อยอดทางจินตนาการและสังเคราะห์เข้าด้วยกัน กลายเป็นนิทานต่อเติม วันนี้ถึง 27 พฤษภาคม ที่พีเพิ้ล แกลเลอรี่ ชั้น 2 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เว้นวันจันทร์)

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended