เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2552  นายเขมชาติ    เทพไชย    รองอธิบดีกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)   กล่าวว่า กรมศิลปากรได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวเมืองจังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในโบราณสถาน วัดพระนางสร้าง จ. ภูเก็ต ที่ก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมศิลปากร ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ทางวัดได้มีการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ซุ้มประตู และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีขนาดใหญ่ บดบังโบราณสถานจริง ดังนั้นตนจึงแจ้งให้ นายวิเศษ เพชรประดับ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ประสานไปยังเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง ให้มีการระงับการก่อสร้างเป็นการเร่งด่วนแล้ว และจะต้องมีการรื้อสิ่งปลูกสร้างใหม่ออกทั้งหมดด้วย

 รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 8  ต.ค.นี้  จะเดินทางไปร่วมประชุมกับผอ.สำนักศิลปากรในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อมอบนโยบายเฝ้าระวังและตรวจสอบโบราณสถานในพื้นที่ รวมทั้งเร่งทำความเข้าใจกับพระสังฆาธิการในวัดที่มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เพื่อไม่ให้มีการก่อสร้าง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆ ภายในโบราณสถาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร เนื่องจากจะมีความผิด ตาม มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณ สถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณ สถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 “ที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุก การก่อสร้างในพื้นที่เขตโบราณสถานจากชาวบ้านจำนวนมาก ซึ่งเหตุผลหนึ่งเกิดจากการที่ทางวัดต่างๆไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างในเขตโบราณสถานหรือ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่กรมศิลปากร จะต้องมีการให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน รวมทั้งให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องและเป็นหูเป็นตาแจ้งข้อมูลมายังกรมศิลปากรด้วย” นายเขมชาติ กล่าว