เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  พร้อมเทิดพระเกียรติพระอัจริยภาพด้านภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนไทยให้หันมาสนใจภาษาจีนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง   เพราะภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารของคนทั่งโลกกว่า 1,300 ล้านคน  อีกทั้งประเทศจีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่  มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาคมโลก กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการสำหรับเยาวชนไทยซึ่งเรียนภาษาจีน ในการแสดงความสามารถด้านภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 7  ในหัวข้อ “นิทาน...บทกวี...และบทเพลง...ถึงพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งหวังสร้างรากฐานและพัฒนาศักยภาพ และความได้เปรียบทางภาษาจีนแก่เยาวชนไทยเพื่อพร้อมรับมือกับการแข่งขันในอนาคต และเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-จีน อันเป็นมิตรประเทศกันมายาวนาน  

การุณ สกุลประดิษฐ์

          การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจที่เด็กไทยมีองค์ความรู้ และมีขีดความสามารถด้านทักษะภาษาจีนอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ดูได้จากการแสดงที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาในรูปแบบ นิทาน คำกลอน และบทเพลง ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้ที่กำลังเรียนภาษาจีนในประเทศไทยจำนวนเพิ่มมาก ขณะนี้ไทยได้ดำเนินนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ สอดคล้องกับที่จีนเองก็มียุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกพัฒนามาจากเส้นทางการค้าอันเก่าแก่ของจีนที่ชื่อว่า “เส้นทางสายไหม (Silk Road)” นั่นเอง โดยภาษาเป็นอีกเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการศึกษาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร โดยมั่นใจว่าเยาวชนไทยจะได้นำภาษาจีนไปพัฒนาและต่อยอดความรู้ได้ในอนาคต

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย)

         ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นานมี กล่าวว่า ปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 330 ทีมจาก 170 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยทุกการแสดงได้ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักเทิดทูนพระองค์ท่านขณะเดียวกันก็พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน และยึดมั่นในความดี รู้จักปฏิบัติหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 

 ด.ช.ฐศิษฐ์ ภัทรพรไพศาล

         "น้องเทียน" ด.ช.ฐศิษฐ์ ภัทรพรไพศาล อายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมตอนต้น ได้รับถ้วยพระราชทานฯ เล่าว่า เลือกการเล่านิทาน ถ่ายทอดเล่าถึงเรื่องราว พระราชกรณียกิจ และโครงการต่างๆ ของในหลวง ร.9 เช่น โครงการแก้มลิง โครงการของสวนจิตรลดา รวมทั้งประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตนเองได้ไปถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งแม้จะเหนื่อยและร้อนมากแต่ก็ทำให้ผมได้เห็นความรักที่ประชาชนมีต่อพระองค์ท่าน สำหรับตัวผมแม้จะเป็นเด็ก แต่โตขึ้นใฝ่ฝันอยากเป็นครู และเป็นคนดี ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด น้อมนำและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตลอดไป ด้วยพระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจตราบจนนิจนิรันดร์

ด.ช.ทักษิณ พรสกุลไพศาล

         "น้องตงตง" ด.ช.ทักษิณ พรสกุลไพศาล อายุ 12 ปี จาก ร.ร.ตังเอ็ง จ.จันทบุรี ได้รับถ้วยพระราชทาน รางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมตอนปลาย เล่าว่า ในวันนี้เลือกท่องกลอนเพื่อสื่อสารและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวง ร.9 ในชื่อบทกลอนว่า “เดินตามรอยพ่อ” เป็นเรื่องราวของลูกคนหนึ่งที่มีพ่อที่ดีคอยสอนสั่ง เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี ลูกก็เติบโตขึ้นเป็นคนดี ทำตามคำสอนของพ่อ เช่นเดียวกับที่เราทุกคนเป็นคนไทย ซึ่งมีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพ่อหลวงที่ทำประโยชน์ไว้มากมาย นับจากนี้เราในฐานะลูกในฐานะพสกนิกรของแผ่นดินไทยต้องน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ซึ่งได้พระราชทานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ก่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป