ชวนส่องสะพานกระจกทางเดินลอยฟ้า ณ วนอุทยานเทียนเฉียวโกว เมืองตานตง มณฑลเหลียวหนิงตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

สะพานกระจกที่ทอดยาวระหว่างสองเนินเขา มีความยาว 268 เมตร ความกว้าง 3 เมตร และลอยอยู่สูงเหนือหุบเขาลึก 108 เมตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถมองลงไปเห็นบ่อน้ำในหุบเขาด้านล่างผ่านพื้นแก้วของสะพาน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางเดินลอยฟ้าที่หวาดเสียวสุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

 

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ในจีนมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนวนอุทยานเทียนเฉียวโกวทยอยฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดแล้ว

 

 

ส่องสะพานกระจกหวาดเสียวสุดในจีนตะวันออกเฉียงเหนือมองเห็นหุบเขาลึก 108 เมตร