ลูกอีเห็นลายข้าง 4 ตัว ที่รอดตายจากไฟป่าซึ่งถูกพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้คาดว่าไฟป่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้แม่อีเห็นทิ้งลูก ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ลูกอีเห็นทั้ง 4 ตัว ซึ่งแบ่งเป็นเพศผู้ 2 และเพศเมีย 2 ตัว ปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของคลินิกสัตว์ป่าแล้ว และล่าสุดทางคลินิกเปิดโหวตให้ชาวเน็ตร่วมกิจกรรมตั้งชื่อทั้ง 4 ตัว และต้อนนี้ก็ได้ชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตั้งชื่อลูกอีเห็นรอดตายจากไฟป่าเชียงใหม่ "โควิด-เคอร์ฟิว"

 

 

 

ตั้งชื่อลูกอีเห็นรอดตายจากไฟป่าเชียงใหม่ "โควิด-เคอร์ฟิว"

 

 

 

ทางคลินิกสัตว์ป่าขอใช้ชื่อน้องๆ ทั้ง 4 ตัว เพื่อสื่อถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ควรจะจารึกไว้

 

 

 

สำหรับตัวผู้ตัวที่ 1 ชื่อ โควิด : เป็นสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบทำให้โลกชะงัก แต่อีกมุมก็ทำให้ผู้คนหันกลับมาสนใจและช่วยเหลือกันมากขึ้น

 

 

 

ตัวผู้ตัวที่ 2 ชื่อ เคอร์ฟิว : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทั่วโลก และทำให้เราต้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น

 

 

ตัวเมียตัวที่ 1 ชื่อ ฟุ้งปลิว : เป็นตัวแทนให้ระลึกถึงหมอกควันและ PM 2.5 ที่เชียงใหม่

 

 

ตัวเมียตัวที่ 2 ชื่อ ส้มป่อย : เป็นตัวแทนของน้ำส้มป่อย ซึ่งเป็นน้ำมงคลที่อยู่คู่กับประเพณีสงกรานต์มาช้านาน

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Wildlife Clinic - Chiangmai