กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงกรณี วัวแดง ถูก เสือโคร่ง ล่าในบริเวณพื้นที่ป่ารอผนวกเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นั้น

 

 

 

              นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้ระบุว่า จากการติดตั้งกล้องดักถ่าย ของทีมนักวิจัยเสือโคร่งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำทีมโดย ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สบอ.12 ได้ภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการยิ่ง หลังจากติดตั้ง 1 คืน นั้น พบว่า เสือโคร่ง ตัวที่ล่าวัวแดง เป็นเสือโคร่งเพศเมีย มีลูกอายุราว 1 ปี จำนวน 3 ตัว ชื่อ “เอื้อง” โดยแม่เสือ “เอื้อง” นั้น เป็นลูกของเสือโคร่งที่ชื่อ “บุบผา” ทีมนักวิจัยเคยใส่ปลอกคอ แม่เสือ “เอื้อง” ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

              จากข้อมูลการติดตาม ทำให้ทราบว่า เสือ “เอื้อง” มีพื้นที่หากินอยู่ในบริเวณใกล้ๆ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จนถึงหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก ครอบคลุมพื้นที่ ราว 70 ตร.กม.

              เสือเอื้องเคยออกลูกแล้วอย่างน้อย 3 ครอก การพบเห็นครั้งนี้ทำให้ทราบว่า มันสามารถให้กำเนิดลูกและเลี้ยงจนเติบใหญ่ในป่าห้วยขาแข้งได้ ซึ่งเป็นดัชนีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ที่แม่เสือมีอาหารเพียงพอต่อการเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะการมีอยู่ของสัตว์กีบขนาดใหญ่ เช่น วัวแดง เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

--------------------

ข้อมูล : ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สบอ.12

ที่มา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์