ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดอน นาครทรรพ ระบุ ทิศทางการเงินของประเทศในปัจจุบัน ยังไม่จำเป็นต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตในระดับ 3.3% ตามที่ ธปท.คาดการณ์ไว้ แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามคาดการณ์ในครั้งแรกที่ 4% ก็ตาม อีกทั้งยังไม่เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย