กรมทางหลวงชนบท พร้อมนำยางธรรมชาติ ก่อสร้างถนนเพิ่ม ดึงปริมาณยางพาราออกจากระบบช่วยรักษาเสถียรภาพราคายาง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะต้องพิจารณาเส้นทางในการก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมทางหลวงชนบท พร้อมที่จะเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราธรรมชาติในการก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อดึงปริมาณยางพาราออกจากระบบช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางให้กับเกษตรกรคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำอย่างธรรมชาติได้อีก 2,000 ตัน รวมทั้งปีเป็น 13,000 ตัน ทั้งนี้ การใช้ยางธรรมชาติในการก่อสร้างถนนนั้นจะส่งผลให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจะต้องพิจารณาเส้นทางในการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน