ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติของญี่ปุ่น พบพลาสติกอยู่ในท้องของซากลูกวาฬสีน้ำเงินเพศผู้ ที่ถูกซัดไปเกยตื้นที่ชายฝั่งจังหวัดคานางาวะทางตะวันออกของประเทศ และพลาสติกที่พบ มีขนาดเพียง 3x3 ซ.ม. เท่านั้น