วันนี้(17 ส.ค.2563)  หมอลักษณ์ ราชสีห์ ได้โพสต์ข้อความ เปิดดวงเมืองกรุงรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ ระบุข้อความไว้ดังนี้....

ดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อร่างสร้างบ้านแปลงเมือง มาด้วยระบบกษัตริย์ และ มีพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ เป็นรากแก้วของแผ่นดิน

ดาวอาทิตย์(๑)นั้นหนาคือกษัตรา เป็นมหาอุจจ์กุม นครามหานคร สถาบันพระมหากษัตริย์จะคู่แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ไปชั่วนิรันกาล ตามดวงชะตาเมือง ที่สร้างมา ใครคิดเปลี่ยนแปลงทำลาย จะมีอันเป็นไป วิบัติ ในทุกสถาน

“พระราชาเป็นศรีสง่าแห่งแผ่นดิน แผ่นดินนี้เกิดจากผู้นำ ผู้กล้าคือพระราชา เปี่ยมด้วยพระบารมี เป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ สืบมา ใครจะจาบจ้วงล่วงเกิน มิได้ เสมือนพ่อแม่ ไม่มีท่านไม่มีเรา”

คนสมัยนี้ ลืมนึก นึกเฉพาะตน ในปัจจุบัน ว่า สุขสบาย อิสระเสรี ตามใจ แต่ลืมนึกไปว่า ถ้าไม่มีอดีตที่เป็นมาแบบนี้ คงไม่มีปัจจุบัน เสมือน ไม่มีพ่อแม่ ก็ไม่มีเรา พวกปีกกล้าขาเเข็ง คิดไม่ได้ นึกไม่ได้ สุดท้ายจะพัง

ดาวพฤหัสบดี (๕)พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ที่ อบรมขัดเกลาให้ คนในบ้านนี้เมืองนี้เป็นคนดี รู้บาปบุญคุณโทษ โดยมีอิสระในการนับถือศาสนา ปัจจุบันก็มีคนไม่มีศาสนา จึงเป็นคนห่ามๆ เกรียน ไม่มีสำมาคารวะ ขาดความสำรวมระวัง กาย วาจาใจ สังคม เสื่อม

ประเทศไทย กรุงรัตนโกสินทร์ มาได้ สืบมา ด้วยเหตุ หลักการ ดวงชะตา ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเกิด ชาติ ชาติไทยที่ไม่สามารถเอารูปแบบการบริหารปกครองของชาติใดๆ ในโลก มาใช้ เพียงเพื่อสนองอิสระเสรีในตน จนคิดจะทำลายรากแก้ว ของแผ่นดิน ใครคิด พูด กระทำ ในทางทำลาย ไม่มีทางชนะ ไม่มีทางทำได้ มีแต่ทำลายตนเอง อันตรายยิ่งนัก แผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์

บันทึกโหร เพื่อเตือนสติ ให้ข้อมูล คณะศิษย์ สายบุญ สาธุชนคนดีที่ติดตาม ครับ

ลักษณ์ ราชสีห์

16 สิงหาคม 2563

บันทึกเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจน

อาจารย์ยืนยัน การเป็นประชาชน ในประเทศนี้ ศรัทธานิยมในระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบของไทย โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขของแผ่นดิน ไม่นิยม ศรัทธาในระบอบเผด็จการ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ให้ เป็นไปตามขั้นตอน เพราะ ประเทศต้องเปลี่ยนแปลง

แต่ ต้องยึดหลัก ไม่จาบจ้วงล่วงเกินสถาบัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ส่วนจะให้มีการยุบสภา แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชอบธรรม ยุติธรรม แบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และให้มีการเลือกตั้งใหม่ เอาเลยครับ ทำให้ถูกต้องตามแนวทางนี้ เต็มที่ ประชาชนส่วนใหญ่ รู้สึก ได้รับผลกระทบชัดเจน ในยามนี้ ต้องการการเปลี่ยนแปลงชัดเจนอยู่แล้ว

แต่ สถาบันจะไปล่วงเกินเหมือนใน การขึ้นเวที ทำคลิป สารพัด ในทวิตเตอร์ สื่อโซเชี่ยล นั่นอันตราย พังทลาย หลายๆคนคนส่วนใหญ่ เห็นแล้ว คงไม่สบายใจ

ตามดวงชะตาเมือง ยามนี้ ถึงเวลา ต้องเปลี่ยนแปลง ชัดเจนอยู่แล้วครับ

ชัดเจนนะครับ

ลักษณ์ ราชสีห์

17 สิงหาคม 2563

"หมอลักษณ์" เปิดดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์คู่กษัตริย์ ติงคนรุ่นใหม่อย่าจาบจ้วง

CR: โหรฟันธง ลักษณ์ เรขานิเทศ (คลิกอ่านต้นฉบับ)