แน่นอนว่าศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีนย่อมไม่จำกัดการแปลความหมายของใบหน้าเท่านั้น เพราะส่วนอื่นๆ ของรางกายก็มีความหมายที่สำคัญเช่นเดียวกัน คุณจะได้รู้ว่าไฝที่แขนขาสามารถสื่อความหมายถึงอะไรได้บ้าง แขนขาหมายถึงสองมือและสองขา ซึ่งต้องแปลความหมายในแง่ส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันและตามตำแหน่งเฉพาะ ตัวอย่างเช่นคุณจำเป็นต้องระบุว่าไฝอยู่ที่ด้านในหรือด้านนอกของต้นขา เพราะตำแหน่งที่แตกต่างย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วย เมื่อเข้าใจว่ามีความแตกต่างในการแปลความหมายสำหรับผู้ชายและผู้หญิงด้วยเช่นเดียว การประเมินไฝที่แขนขาจะช่วยเสริมความรู้ของคุณเกี่ยวกับการอ่านใบหน้า

 


          ไฝที่ข้อเท้า

 

(Pic 1)

 


          โดยทั่วไปไฝที่ข้อเท้าบ่งบอกถึงผู้มีความมั่งคั่งทางการเงินและมีความเจริญรุ่งเรืองสำหรับผู้ชาย ไฝที่ข้อเท้าแทนอนาคตด้านอาชีพการงาน สำหรับผู้หญิงไฝนี้แทนอนาคตด้านชีวิตสมรส

 


          ผู้ชายมีไฝที่ข้อเท้าต้องใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องอาชีพการงาน พวกเขาต้องหลีกให้ห่างจากการพยายามสร้างความก้าวหน้าในทางที่ไม่สุจริต และต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ทางลัดที่ผิดจริยธรรมซึ่งจะถูกมองว่าทำสิ่งเลวร้าย มิฉะนั้นแล้วการกระทำนั้นจะส่งผลร้ายสะท้อนกลับมาสู่ตนเองเป็นเวลายาวนาน
  

          สำหรับผู้หญิงพวกเธอต้องระวังการแทรกแซงจากมือที่สามในชีวิตสมรสซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดขึ้น เพราะเป็นไปได้ว่าอาจมีแรงจูงใจภายนอกทำลายความสงบสุขและความปรองดองในชีวิตสมรสของพวกเธอ


          ติดตามไฝที่มือต่อได้ในสัปดาห์หน้า
          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ nejavu.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2091-5921