คอลัมน์ข่าวห้ามเขียน ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3457 หน้า 20 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 2562 โดย...พรานบุญ

 

อย่าให้นายแบงก์อันธพาล

ครองเมือง

 

 

            หลายคนที่รับรู้เรื่องราวของ “นายแบงก์ที่แปลงร่างเป็นอันธพาล” ใช้อำนาจบาตรใหญ่มาทำลายล้างลูกหนี้ ด้วยยุทธวิธี เร่งการชำระเงินต้นคืนก่อนกำหนดได้ (call default) หนี้ระยะสั้น ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG วงเงินแค่ 20-22 ล้านบาท ต่างอ้าปากหวอ!

            ยิ่งเมื่อมีการบอกกล่าวว่า นายแบงก์คนนี้ประกาศเสียงดังฟังชัดกลางที่ประชุมว่า “ข้าฯจะเรียกหนี้เงินกู้ระยะสั้นคืนมาเอง” แม้จะมีเสียงทักท้วงว่า บริษัท NMG เค้ากำลังฟื้นกิจการให้ลุกขึ้นยืนได้ตามปกติแล้วก็ตาม เขาจ่ายหนี้ดอกเบี้ยตามปกติ แต่นายแบงก์คนนี้กลับไม่ฟังคำทัดทาน สั่งลูกน้องให้โอนหนี้มาอยู่ในมือ เพื่อจะได้เดินหน้าจัดการ “ตามใบสั่งนาย” หลายคนยิงคำถามมายังกองบรรณาธิการว่า เป็นไปได้รึ จะมีนายแบงก์คนไหนจะกล้าออกมาท้าทายสื่อมวลชน...

            พรานบุญ เต้าข่าวหรือเปล่า?...ทำลายนายแบงก์หรือเปล่า?

            นายพรานฯขอบอกว่า จริงแท้แน่นอน และขอยืนยันว่า นายธนาคารที่ชื่อ “อาทิตย์ มาสถิรกุล” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มือขวาของ “เสี่ยโจ้-กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

            ผู้จัดการใหญ่ ที่ขอพักงานจากคดีปล่อยเงินกู้ให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ จนเกิดหนี้เสียที่ธนาคารกรุงไทย 12,000 ล้านบาท ดำเนินการเยี่ยงนี้เพื่อจะหาทางเรียกคืนหนี้กลุ่มเนชั่น กรุ๊ปฯจริง

            และเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจของผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงที่ตัวเองเป็นประธาน มาดำเนินการโดยไม่สนใจจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ธนาคารสัญชาติมาเลเซียประกาศไว้เป็น “Code of Conduct” 11 ประการแม้แต่น้อย...

            จรรยาบรรณ 11 ประการ ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดนั้น ระบุว่า ให้กรรมการธนาคาร และพนักงานทุกระดับ ยึดเป็นกรอบในการปฏิบัติร่วมกันว่า จะมุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

            ธนาคารจะมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลการดำเนินงานที่ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดี

            ธนาคารจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามสัญญาและภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรม และเสมอภาคต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้

            ธนาคารมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการอย่างแน่วแน่ ไม่ช่วยเหลือหรือสมยอมให้เกิดการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

            คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำที่สามารถอธิบายและชี้แจงได้ (Accountability) มีความสำนึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ สำหรับการกระทำของตนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายทั้งคู่ค้าและผู้ถือหุ้น (Responsibility)

            จรรยาบรรณนั้น กลายเป็นเพียงแผ่นกระดาษเปล่า เป็นยันต์ไว้กันหมา ให้วิญญูชนจอมปลอมเอามาอ้างเท่านั้น แต่ไร้ซึ่งการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแม้แต่น้อย จริงๆขอรับ

            แม้พรานฯอย่างข้า จะเป็นเพียงหมาล่าเนื้อ แต่พรานเยี่ยงข้า มิอาจกระทำเยี่ยงนั้นแน่นอน

            ร้ายกว่านั้น....เมื่อผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อบรรษัทธุรกิจและบริหารคุณภาพสินทรัพย์ วิรวิชญ์ หาญจริยากุล กับ ณิยพรรณ วัฒนาลันดาภรณ์ ผอ.งานบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ที่มาร่วมประชุมเจ้าหนี้และถูกขอให้ออกจากที่ประชุมกลับไปรายงานให้ฟังว่า...ลูกหนี้และเจ้านี้ในที่ประชุมไล่ให้กลับไป เพราะมีการรับรู้ข้อมูลภายในว่า “คุณอาทิตย์ นายคุณจะสั่งให้เรียกหนี้คืนแล้วจะมาประชุมทำไม!”

            “อาทิตย์”ผู้กล้ามใหญ่รีบแจ้นไปรายงาน “เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด” ซีอีโอธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และซีโอโอ ธนาคารซีไอเอ็มบี กรุ๊ป ให้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ให้ข่าวเรื่องนี้แก่สื่อมวลชน “อาทิตย์”บอกว่า การกระทำเยี่ยงนี้ทำให้ธนาคารเสียหายหนัก ต้องเอาผิดผู้ที่นำความในที่ประชุมไปบอกนักข่าวข้างนอก 555

            อาทิตย์ นายธนาคารผู้มากด้วยประสบการณ์ เป็นถึง Head of Risk, Deutsche Bank AG, Bangkok Branch Bangkok, เป็นถึง Head of Loan Management,The Hongkong and Shagnhai Banking Corporation Ltd. Bangkok

            เป็นถึง Advisor, Alternate Investment Group, Standard Chartered Bank Hong Kong เป็นถึง Executive Vice President, Group Special Assets Management Standard Chartered Bank Bangkok มิรู้สำนึกที่ดีของ “ผู้เป็นนายธนาคาร” แม้แต่น้อยว่า การใช้อำนาจหน้าที่มาทำลายลูกหนี้ตามใบสั่งนาย ที่เคียดแค้นการนำเสนอข้อมูลการปล่อยกู้ให้กับลุกหนี้รายหนึ่งจนธนาคารรัฐเสียหายและถูกฟ้องร้องจนต้องถูกพักงานนั้น ร้ายแรงยิ่งกว่า เป็นไหนๆ

            ข่าวว่า “เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด” ซีอีโอธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ “ดาโต๊ะศรี นาเซียร์ ราซัค” น้องชายราจิบ นาซัค ผู้ก่อตั้งธนาคารซีไอเอ็มบีจนเติบใหญ่ถึงกับส่ายหน้า...ไปบ่นอุบกับเพื่อนฝูงว่า “อะไรฟะ...มันจะให้ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ได้ยังงัย....อั๊วสิต้องตั้งกรรมการสอบมัน”!

            หนอยแหนะ....ไปรับงานอดีตผู้บริหารมารังแกลูกค้า ถือว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดแล้ว ยังมีหน้ามาขออำนาจซีอีโอเบอร์ 1 มาสอบสวนเอาผิดพนักงานอีก...เดี่ยวเหอะ “ป๊ะ...จะสอบสวนเอาผิดเอ็ง”...555

            ขณะเดียวกันพรานฯทราบว่า ถ้านายแบงก์อาทิตย์ยังเดินหน้าเรียกคืนหนี้จากลูกหนี้เนชั่นกรุ๊ป เพราะรับใบสั่งมาให้ใช้การเรียกหนี้แลกกับการเลิกโจมตีนายโจ้เมื่อไหร่....จะเจอดีแน่...

            ฝ่ายตรวจสอบแบงก์ชาติ คณะผู้บริหารแบงก์ชาติ คณะกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่มี “จักรมนฑ์ ผาสุกวนิช” เป็นประธาน รอตั้งรับได้เลย...เจอแน่