นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในรายการ "กรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT"  ถึงเงื่อนไขในการจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 และผู้ประกอบการ 9 กิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
ที่ได้รับกระทบจากมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม

 

 รัฐมนตรีแรงงาน  "สุชาติ" แจง"เงื่อนไข "เยียวยาแรงงาน 13 จังหวัด"

 

 

 

โดยนายสุชาติ ชี้แจงถึงกรณีที่บางบริษัทไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจาก กรณีดังกล่าว ไม่ใช่เกิดจากการกำหนดของกระทรวงแรงงานแต่เป็นเพราะการสมัครประเภทกิจการตอนที่นายจ้าง ผู้ประกอบการเลือก เช่น บริษัทประเภทข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ตอนสมัครหากนายจ้าง ระบุ ประเภทผลิต แต่บางบริษัท ระบุเป็นประชาสัมพันธ์ อาจทำให้บางแห่งได้รับ บางแห่งไม่ได้ ซึ่งเท่าที่สำรวจจมีประมาณ 2-3% ที่ไม่ได้ และจะไปหารือกับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าจะมีการอุทธรณ์ให้แก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้หรือไม่ 

 

 รัฐมนตรีแรงงาน  "สุชาติ" แจง"เงื่อนไข "เยียวยาแรงงาน 13 จังหวัด"

 

ส่วนกรณีที่มีผู้ประกันตนใน ม.33 แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 9 กิจการ เรียกร้องให้เยียวยาทุกกลุ่ม เนื่องจากยังมีกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินกิจการได้และมีผลกำไร หากนำเงินเยียวยากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ซึ่งผิดเป้าหมาย ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ