จากการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มอบนโยบายให้การท่าเรือฯ จัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 เชิงรุกให้กับชาวชุมชนคลองเตยเป็นการเร่งด่วน นั้นการท่าเรือฯ ได้ดำเนินการจัดพื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนพัฒนา 70 ไร่เพื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารสุข นำรถ Mobile LAB มาตรวจหาเชื้อไวรัส COVID 19 เชิงรุกให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย   'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย

'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย

'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย
 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564  เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ารับการตรวจ โดยในช่วงเช้าจะดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แก่ชาวชุมชน 70 ไร่ จำนวน350 คน ช่วงบ่ายจะดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แก่ชาวชุมชนล็อค 4-5-6 อีกจำนวน 350 คน ซึ่งการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนี้จะสามารถรู้ผลภายใน 1-2 ชั่วโมง 

'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย

'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย

'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย
         

นอกจากนี้การท่าเรือฯ ยังได้แจกน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โออาร์ ให้แก่ผู้ที่มารับการตรวจทุกคนอีกด้วย การดำเนินการดังกล่าว เป็นความห่วงใยของการท่าเรือฯ ที่มีต่อชาวชุมชนคลองเตย และยังเป็นการป้องกัน ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย โดยการท่าเรือฯ จะเร่งจัดพื้นที่ตามนโยบายเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชนโดยเร็วที่สุด

'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย

'การท่าเรือฯ' ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย