เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  เวลา 14.00 น. นายประพิศ จันทร์มรองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง​

 

       โดยมี นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่11 และเจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ภาพรวมผลการดำเนินงาน​ของโครงการ​ แ​ละสำรวจติดตาม​หน้างานการก่อสร้าง

 

     ทั้งนี้​ รองอธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ณ​ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง​ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

      สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำปากตะคลอง มีลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สามารถสูบน้ำได้เพิ่มขึ้น 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งประโยชน์ของโครงการจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

 

       และการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมินิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ

_________