นายมนูญ ศิริวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

         พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า นางอานิก อัมระนันทน์ (ขวา) แกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน และคณะสื่อมวลชน

 

        เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต 7 เมกะวัตต์ โดยมีนายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ (กลาง) กรรมการ บริษัท รีคัพเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด และนายศราวุธ เจตินัย (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายเดินระบบ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม บริษัท รีคัพเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  เครือข่ายสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม

เครือข่ายสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม