นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนชุมชนต่างๆ พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง ใน จ.นครปฐม ซึ่ง พท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส. นครปฐม พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประสานงานว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
        

โดยกระทรวง พม. มีหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือผู้เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพทำให้ไม่มีรายได้ ซึ่งพบว่าแม้เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกรุงเทพฯ แต่กลับมี “กลุ่มเปราะบาง” ที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก ทั้งคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ
         

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบาง ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางถึงความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว รวม 3,000 บาท
       

ทั้งนี้ ใครที่มีสิทธิแต่ตกหล่นหรือมีคำถามใด สามารถติดต่อได้ที่โทร. 1300 และ พมจ. ทุกจังหวัด