เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. จัดกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3”

เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การลดน้ำสูญเสีย และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการวิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน / วิธีการล้างถังพักน้ำ / วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และ / การใช้ก๊อกประหยัดน้ำและฉลากประหยัดน้ำของ

กปน.สาธิตการล้างถังพักน้ำ

เกมตอบคำถามเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ 

การเดินทรูปประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในวัด

การเปลี่ยนก๊อกที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10 %

ทั้งนี้ ทีมงาน กปน. ได้ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย

กปน. จัดกิจกรรม "บวร" ปี 3 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

กปน. จัดกิจกรรม "บวร" ปี 3 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

กปน. จัดกิจกรรม "บวร" ปี 3 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

กปน. จัดกิจกรรม "บวร" ปี 3 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 

กปน. จัดกิจกรรม "บวร" ปี 3 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

CR : กปน.