กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง พม. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและ นานาชาติ (อาจารย์ยิ่งศักดิ์) และ ม.นเรศวร อบรมการทำอาหารให้เด็กออทิสติกและผู้ปกครอง โดยเมื่อวันก่อน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 22 – 27 มิถุนายน 2563

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

          นายจุติ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นการนำร่องพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ให้ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา 20 ครอบครัว 40 คน เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ โดยใช้เวลารวม 36 ชั่วโมง (6 วัน) และจะคัดเลือกคนพิการและครอบครัวที่มีทักษะในการทำอาหารและเบเกอรี่ 10 ครอบครัว เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด


       
          ต้องขอบคุณ อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์กรคนพิการ ที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป

 

พม.จัดอบรมทำอาหารให้เด็กออทิสติก