*************************************

 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นำร่องประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference) มอบแนวทางการใช้งบประมาณ 63 และการปรับรายละเอียดงบประมาณ 64 รองรับมติ ครม. มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 และภัยแล้ง

 

 

 

 

 

 

ดีอีเอส นำร่องประชุมหน่วยงานผ่าน "เทเลคอนเฟอเรนซ์"

 

 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วานนี้ (18 มีนาคม) กระทรวงฯ ได้นำร่องประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หารือเรื่องการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการตามมติ ครม. ที่ผ่านมา และเป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

 

 

 

ดีอีเอส นำร่องประชุมหน่วยงานผ่าน "เทเลคอนเฟอเรนซ์"

 

 

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายแนวทางให้กับผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) , สำนักงานสถิติแห่งชาติ, บมจ. ทีโอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ไปทบทวนการใช้งบประมาณ และจัดทำโครงการต่างๆ โดยมุ่งสร้างให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการจ้างงาน จ้างผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย

 

 

 

ดีอีเอส นำร่องประชุมหน่วยงานผ่าน "เทเลคอนเฟอเรนซ์"

 

 

ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตามหลักการของมติ ครม. ที่ผ่านมา ในเรื่องรายจ่ายประจำ ซึ่งจะปรับลดลงร้อยละ 10 และนำงบส่วนนั้นไปใช้จัดจ้างผู้ประกอบการรายย่อย สร้างการจ้างงาน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภัยแล้ง อีกทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ มีนโยบายชัดเจนให้งดการเดินทางในสถานการณ์ช่วงนี้

 

 

ขณะที่ การปรับรายละเอียดงบประมาณฯ ปี 2564 มุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงาน ปรับปรุงคำเสนอของบประมาณและโครงการ หนึ่งในข้อสำคัญคือ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คำนึงถึงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและยาวนาน

 

 

 

ดีอีเอส นำร่องประชุมหน่วยงานผ่าน "เทเลคอนเฟอเรนซ์"

 

 

 

“การประชุมผ่านระบบทางไกลในวันนี้ ถือเป็นการนำร่อง และจากนี้กระทรวงฯ จะใช้วิธีการประชุมรูปแบบนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงานของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง” นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว

 

 

******************************************