เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2563  ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต และสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งกระทรวงมหาดไทย

             โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ มูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและจัดการในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติภัยทางน้ำ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของไทย

นิพนธ์ ลั่นจะดูแลนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

                 นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติภัยทางน้ำที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อีกทั้งช่วงเทศกาลตรุษจีนมักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายหาดและเกาะต่าง ๆ ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย

นิพนธ์ ลั่นจะดูแลนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วงเทศกาลตรุษจีน

                  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ มูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการความร่วมมือสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน               

                  ทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังของเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง โดยสภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สนับสนุนทีมกู้ภัยจำนวน 12 คน เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยกู้ภัยของไทย ซึ่งทั้ง 2 ทีมจะบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 

นิพนธ์ ลั่นจะดูแลนักท่องเที่ยวทั่วโลกช่วงเทศกาลตรุษจีน

           

    “ โดยขอยืนยันว่า รัฐบาลจะร่วมมือกันดูแลนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเหมือนญาติมิตร และขอให้มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตในการยกระดับความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยยึดหลักเกณฑ์ของสากลสร้างมาตรฐานให้สูงยิ่งขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนคนไทย ตามความตั้งใจของรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิต และลดการบาดเจ็บ “รมช.มหาดไทยกล่าว