คมชัดลึกออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

วราวุธ พบเครือข่ายน้ำบาดาล-มอบนโยบายบรรเทาภัยแล้ง

21 ธันวาคม 2562 - 16:42 น.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,วราวุธ ศิลปอาชา,น้ำบาดาล,ภัยแล้ง
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

Shares :
เปิดอ่าน 344 ครั้ง

"วราวุธ" พบเครือข่ายน้ำบาดาลทั่วประเทศ พร้อมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
    

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเวทีประชุมวิชาการน้ำบาดาล ระดมเครือข่ายน้ำบาดาลทั่วประเทศ อาทิ ช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกร-นักธรณีวิทยา กลุ่มผู้ใช้น้ำจากภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมแล้วกว่า 1,000 คน ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล พร้อมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

 

 

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference) พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้ทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบกิจการ น้ำบาดาลดีเด่นที่ใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน จำนวน 8 บริษัท และช่างเจาะน้ำบาดาลดีเด่น  จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายฤทธิไกร พิทักษ์วราพร และนายจำลอง รุ่งเรือง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ   น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน

 

 

 


          นายวราวุธ  เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า ต้องให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำต้นทุนในแหล่งน้ำผิวดินปัจจุบันในหลายพื้นที่ไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านห่างไกลการเข้าถึงแหล่งน้ำ ดังนั้น “น้ำบาดาล” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงทางการผลิตทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศ รวมถึงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลเพื่อรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้เชิญกลุ่มเครือข่ายน้ำบาดาลจากทั่วประเทศ ได้แก่ ช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกร-นักธรณีวิทยา กลุ่มผู้ใช้น้ำจากภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) รวมแล้วกว่า 1,000 คน เข้ามารับทราบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายอนุรักษ์น้ำบาดาลในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลตามแนวทางที่ท้องถิ่นเห็นพ้อง ประสานการทำงานในเชิงพื้นที่ และกระตุ้นชุมชนให้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกัน


        

 

 

          ด้าน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า การจัดประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการบรรยาย การเสวนา การระดมความคิดเห็น การนำเสนอโปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ และมีนิทรรศการจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่นำผลงานนวัตกรรมรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ การเจาะและพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลมาจัดแสดง และมีการแนะนำบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์น้ำ “Water Journey” ซึ่งเป็นเกมเสริมทักษะในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่การพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะมีการนำเสนอนิทรรศการและองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลในประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดแสดงแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลของประเทศไทย เทคโนโลยีด้านการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล การเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล การเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์น้ำบาดาล รวมถึงการแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Badan4Thai ที่ให้ข้อมูลเรื่อง “น้ำบาดาล”ครบ จบในแอปเดียว 

 

 


 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ