นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาล สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 สัมผัสวิถีไทยทั่วประเทศ  ว่า การจัดงานลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณี ยึดอัตลักษณ์และวิถีไทยพร้อมกับอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม ในเมืองหลักและเมืองรอง  7 แห่ง ได้แก่ 

 

 

 

 

ททท.ชวนเที่ยวเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงปี2562

 


          1.งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี  2562  ใช้โคม ถวายเป็นพุทธบูชา และแสงส่องในย่ำค่ำคืน ตามวิถีท้องถิ่นในช่วงฤดูหนาว   
          2. งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  ประจำปี  2562 ที่เป็นต้นฉบับของกิจกรรมลอยกระทง  
          3. งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2562  ซึ่งไฮไลท์สำคัญ คือ มีการอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมด้วย 

 

 

ททท.ชวนเที่ยวเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงปี2562

 


          4 .งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร  
          5. งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ซึ่งนำเอาวัสดุย่อยสลายได้มาใช้ และมีความสวยงามแบบไทย 
          6. งามสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป เมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562  นำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ข้าวมาทำกระทง ให้เกิดความสวยงาม 
          7. งาน River Festival  2019  สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 เสียงสุขแห่งสายน้ำ  ที่สวนสันติชัยปราการ

 

 

 

ททท.ชวนเที่ยวเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงปี2562

 


          โดยทุกแห่งที่จัดงานจะเน้นวัสดุธรรมชาติ ปราศจากพลาสติกไม่มีเพิ่มขยะ และอยากเชิญชวน ร่วมกันลอยกระทง โดย 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อร่วมกันขอขมาแด่พระแม่คงคา และร่วมกันเก็บขยะ 


          คาดว่าตลอดกิจกรรมการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 9-11พฤศจิกายนนี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมงานกว่า 464,000 คน มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาท

 

 

ททท.ชวนเที่ยวเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงปี2562

 

 

ททท.ชวนเที่ยวเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงปี2562