เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562) เวลาประมาณ 13.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในลำน้ำแม่สาคร บริเวณ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งได้เริ่มเข้าท่วมเทือกสวนไร่นาของเกษตรกรบางส่วน  

 

 

 

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส  ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและรายงานให้ทราบโดยด่วน   จากนั้น ยังได้เดินทางไปพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา ข้าวโพด และกลุ่มสุราพื้นบ้าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อนำข้อเสนอของเกษตรกรไปพิจารณาแก้ไขต่อไป

 

ก่อนหน้านี้ เวลาประมาณ 09.00 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรร  ได้ไปร่วมงานวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ  ในโอกาสนี้ ยังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาภาคเหนือในมุมมองผู้กองธรรมนัส  พรหมเผ่า” ณ โรงแรม  เทวราชน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน  โดยมีคณะกรรม,สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

 

 

 

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวช่วงหนึ่งว่า  ได้รับทราบเรื่องราวปัญหาต่าง ๆของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดน่าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติฝนทิ้งช่วงและหนอนกระทู้ระบาดในข้าวโพ ที่เกษตรกรเพาะปลูกส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยจะสั่งการให้จังหวัดพิจารณาเร่งรัดประกาศเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาว จ.น่านที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว