จังหวัดพิจิตร กับคำนิยามใหม่ “พิจิตรเมืองเล็กแต่...น่ารัก” ซึ่งเป็นจังหวัด  ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านวัฒนธรรม วิถีถิ่น และธรรมชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร  ในช่วงหน้าฝนหรือ Green Season จังหวัดพิจิตรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ อำเภอทับคล้อ และชุมชนบ้านเขาโล้น กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกกระเจียว (ยักษ์) บ้านเขาโล้น อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 กำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมแถลงข่าว ในวันที่ศุกร์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ไปจนถึง กลางเดือนตุลาคม 2562 

 

 

 

 

          นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวชมจะได้สัมผัส ทุ่งดอกกระเจียว (ยักษ์) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เขาโล้น เขาชะอมและเขาตะพานนาก หมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  จุดที่พบดอกกระเจียวยักษ์เป็นบริเวณพื้นที่เขาชะอม  และเขาตะพานนาก  มีต้นกระเจียวออกดอกขนาดใหญ่ สีชมพูสวยงาม  ดอกกระเจียวเป็นพืชดั้งเดิมของไทยขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ในแถบภาคเหนือ และภาคอีสาน รวมทั้งประเทศใกล้เคียง มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์: Curcuma aeruqinosa Roxb มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น หรือ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าดอกกระเจียว ดอกกระเจียวแดง ดอกอีเจียว โดยลำต้นของดอกกระเจียวจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินที่เรียกว่า"เหง้า" หรือ "หัว"  กลีบดอกสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ชูช่อสีชมพู สลับสีขาว ตัดกับใบสีเขียว กระจายปกคลุมพื้นที่ด้านล่างของป่าชุมชนที่มีต้นไม้ขนาดกลางปกคลุมทั้งพื้นที่สร้างความประทับใจในความสวยงามกับผู้พบเห็นดอกกระเจียวยักษ์กระจายอยู่เต็มพื้นที่ นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพความประทับใจ และสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของทุ่งดอกกระเจียว (ยักษ์)  ได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม 2562 ของทุกปี

 

 

 


          นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ททท.สำนักงานนครสวรรค์ รับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร   ในปีนี้ ทางอำเภอทับคล้อ และชุมชนบ้านเขาโล้น  ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการเตรียมพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศในการเข้าชมความงาม ของดอกกระเจียว (ยักษ์) นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ให้ชมอีก เช่น   ดอกเข้าพรรษา ดอกกะทือ ดอกดิน เห็ดดาวดิน ดอกหางจิ้งจอกเอื้องหมายนา และองุ่นป่า พร้อมมีการจัดทำเส้นทางเดินเที่ยวชมดอกกระเจียวไว้อย่างพร้อมเพรียงและปลอดภัย  อีกทั้งยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากชาวบ้านชุมชนเขาโล้น เช่น น้ำผึ้งป่า เครื่องจักสาน และยังมีอาสาสมัครที่คอยบรรยายให้ความรู้ และข้อมูลของสถานที่แก่นักท่องเที่ยว ไว้อย่างพร้อมเพรียง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดเตรียมความพร้อม ในการเปิดเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้าน เขาโล้น นับเป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ จากความงามของธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ให้ยังคงอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 


     

 

 


          ปีนี้มีจุดเน้นให้ "ทุ่งดอกกระเจียวฆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง (Green Tourism) โดยจะรณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานลดการใช้พลาสติก โฟม และอื่นๆ ที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนชุมชน็จะร่วมกันใช้วัสดุทางธรรมชาติร่วมกันอีกด้วย  นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ ชุมชนบ้านเข้าโล้น ได้จัดยุวมัคคุเทศก์น้อย นำชมดอกกระเจียว   และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณตามเส้นทางโดยเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ที่ประธานชุมชนป่าเขาโล้น โทร 061-794-9692

 

 

 


          ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว  ที่รักธรรมชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและมาสัมผัส กับ ทุ่งดอกกระเจียว(ยักษ์) ที่บานสะพรั่ง “กระเจียวเล็กมีอยู่ทั่วไปกระเจียวใหญ่ต้องที่พิจิตร” ต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้ว จังหวัดพิจิตร  เมืองเล็กแต่...น่ารัก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สักการะหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน และวัดท้ายน้ำ (อำเภอโพทะเล) สักการะพระนอน พุทธไสยาสน์ ที่วัดสุขุมาราม (อำเภอบางมูลนาก), เยี่ยมชมโบราณสถานที่วัดโพธิ์ประทับช้าง (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง) วัดเขารูปช้าง (อำเภอเมือง) นมัสการหลวงพ่อเพชร  เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์  ชมพระอาทิตย์ตกดินที่บึงสีไฟ  ชมอุทยานเมืองเก่าพิจิตร (อำเภอเมือง) และสถานที่ท่องเที่ยว ที่รอให้คุณมาสัมผัสอีกมากมาย  นักท่องเที่ยวที่มาชมดอกกระเจียวยักษ์ที่บ้านเขาโล้นในปีนี้ยังสามารถร่วมสนุกเพียงกรอกคูปอง “ชมดอกกระเจียวยักษ์ พักผ่อนที่พิจิตร ลุ้นพิชิตรางวัล” กว่า 40 รางวัล อีกด้วย

 

 

 

 

          นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810  E-mail., www.tourismnakhonsawan.org  Nakhonsawan.Phichit   @tatsawanphichit  tatsawanpichit  TATsawanpichit