สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมเปิดฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เน้นวัยเก๋ากับเทคโนโลยี 4.0 สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

 


              นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบเป้าหมายเพิ่มเติมให้กับสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาคเกษตร ให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อทุ่นแรง เนื่องจากผู้สูงอายุมีกำลังในการทำงานน้อยกว่าวัยแรงงาน แต่ยังสามารถทำงานได้โดยอาศัยประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี (สนพ.สระบุรี) ได้ประสานกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม จำนวน 20 คน เข้าฝึกอบรม ในสาขา การบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านเครือข่ายมือถือ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฝึกปลายเดือนสิงหาคม 2562

 

 

               นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมสาขา การบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านเครือข่ายมือถือ มีการดำเนินการนำร่องแล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแรงงานภาคเกษตรกรรม จึงต้องการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายมือถือ ได้นำนวัตกรรม Internet of Things (IOT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ (Smart Framer)

 

 

               โดยชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ควบคุมการจ่ายน้ำให้กับพืชผลทางการเกษตร สั่งการผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จึงสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่แรงงานในภาคการเกษตรได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคการเกษตร ก็สามารถเรียนรู้และใช้ระบบดังกล่าวในการควบคุมการลดน้ำให้กับพืชผลทางการเกษตรได้ด้วย

 

 

               ด้านนายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สนพ.สระบุรี มีแผนที่จะดำเนินการฝึกให้กับผู้สูงอายุ อีก 2 รุ่นๆ ละ 20 คน ในสาขา การทำของที่ระลึก พวงกุญแจกระเป๋าหนัง กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ณ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ สาขาการประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู อบรมระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี

 

 

               "การฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาถึงความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่ทันต่อเทคโนโลยี การต่อยอดในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกและพัฒนาทักษะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังแนะนำในเรื่องการทำตลาด หรือหากแรงงานที่ผ่านการฝึกต้องการทำงานในสถานประกอบกิจการ จะประสานกรมการจัดหางานในการสมัครงานอีกด้วย" อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย