วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 22 แห่ง ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ลดปัญหาขาดแคลนกำลังคน

 

 

               นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความร่วมมือกับเอกชน ซึ่งกพร. กระทรวงแรงงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด จะสอดคล้องกับนโยบาย 3A ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งพัฒนาแรงงานคุณภาพ ให้มีทักษะสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

 

               นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขอขอบคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 22 แห่ง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นต้น ที่ได้ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม รวมมูลค่า 10 ล้านกว่าบาท ร่วมกันจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ช่างฝีมือ พนักงานในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป อีกจำนวน 8,848 คน เป็นการผลิตกำลังคนป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและท่องเที่ยวด้วย 

 

 

               “ซึ่งความร่วมมือและช่วยเหลือของเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 22 แห่ง เป็นการตอกย้ำว่าภาคเอกชนยังคงมีความสำคัญเสมอในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น มีงานทำอย่างมั่นคง กพร. จึงเดินหน้าสร้างเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป” อธิบดีกพร. กล่าว