royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

ก.แรงงาน ห่วงความเป็นอยู่แรงงานไทยเหตุประท้วงในฮ่องกง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 - 14:12 น.
กแรงงาน,แรงงานไทย,ประท้วงฮ่องกง,ความเป็นอยู่
Shares :
เปิดอ่าน 1,729 ครั้ง

ก.แรงงาน ห่วงใยความเป็นอยู่แรงงานไทย ติดตามสถานการณ์เหตุประท้วงในฮ่องกง

 

          ก.แรงงาน ห่วงใยความเป็นอยู่แรงงานไทย ส่งทีมผู้ตรวจราชการ และคณะ ลงพื้นที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ร่วมมือเครือข่ายและชุมชนไทย ติดตามสถานการณ์การชุมนุมประท้วง หวั่นกระทบความเป็นอยู่คนไทยในฮ่องกง พร้อมพบปะผู้ประกอบการและแรงงานไทยหารือแนวทางขยายตลาดแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย นวดสปา พนักงานต้อนรับ 

 

 

 

 

 

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายวิรัตน์ คันศร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายพงศักดิ์ ศศิมหศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ปฏิบัติราชการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า  โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โอกาสนี้ได้หารือข้อราขการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยและคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งความร่วมมือของเครือข่ายและชุมชนไทยในฮ่องกงและมาเก๊า ตลอดจนได้ติดตามสถานการณ์แรงงานทั่วไปของฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผลกระทบต่อคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงของสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกง

 

 

 

 

              จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ เดินทางตรวจนิเทศงานของสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงและพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงาน โอกาสนี้ได้ให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยแนะนำให้ติดตามผลความก้าวหน้าในการนำความรู้ไปใช้ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 รวมถึงแนะนำการทำกิจกรรมต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 


              ในช่วงเย็นของวันเดียวกันคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้หารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานไทยตามข้อเรียกร้องที่สมาคม/สหภาพฯ ได้ยื่นในวันแรงงานและกล่าวงขอบคุณคณะบุคคลดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสำนักงานแรงงานฯ ด้วยดีเสมอมา ได้แก่ สมาคมรวมไทย สมาคมสตรีไทย สหภาพแรงงานไทย สมาคมชาวไทยในฮ่องกง รวมถึงผู้แทนกลุ่มนักศึกษา กศน. และ มสธ. โดยมีผู้เข้าพบจำนวน 6 คน

 

               ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางไปพบ Ms. Stephane Ho ตำแหน่ง Executive Director of HR, Wynn Palace Macau หารือแนวทางการขยายสาขาอาชีพที่คนไทยมีความชำนาญ อาทิ พ่อครัวแม่ครัว พนักงานต้อนรับ และอื่น ๆ เยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานประกอบการ และหอพักแรงงาน ตลอดจนพบปะหารือกับตัวแทนแรงงานไทย จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นแรงงานที่นำเข้าโดยวิธีรัฐจัดส่ง และแจ้งการเดินทางด้วยตัวเอง ซึ่งจากการพูดคุยแรงงานพอใจในการทำงานกับบริษัทแห่งนี้ เนื่องจากมีการจัดระบบสวัสดิการที่ดี ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป และมีที่พักที่ได้มาตรฐานโดยเสียค่าส่วนกลางและค่าบริการ wifi จำนวน 350 เหรียญมาเก๊าต่อเดือน

 

 

 

 

                คณะผู้ตรวจราชการฯ ยังได้เข้าพบ Mr. Paulo Cheong ตำแหน่ง Vice Presisent of HR, Sands China Limited ซึ่งเป็นสถานประกอบการประเภทโรงแรม คาสิโน โดยได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านการขยายตลาดแรงงานโดยวิธีจัดส่งโดยรัฐ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการและพบปะแรงงาน ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ พนักงานนวดสปา พนักงานขาย พ่อครัว จำนวน 10 คน เป็นการเข้าทำงาน โดยรัฐจัดส่ง ซึ่งจากการพูดคุย พบว่า แรงงานพอใจในการทำงานกับสถานประกอบการแห่งนี้เนื่องจาก
มีสวัสดิการที่ดี รายได้ตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

 

                ในวันเดียวกันนี้คณะผู้ตรวจราชการฯ ยังได้เข้าพบประธานสมาคมไทยในมาเก๊า และเยี่ยมร้านอาหารไทยในมาเก๊า โดยได้พบปะแรงงานไทย จำนวน 5 คน การพบปะแรงงานไทยในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ และสำนักงานแรงงานฯ ได้ให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนที่ต้องมีความอดทน ประหยัด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ การพัฒนาต่อยอดตนเองให้ก้าวหน้า รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง หากมีปัญหาให้ปรึกษาหรือแจ้งต่อสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงได้ ซึ่งแรงงานมีความยินดีที่ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานได้มีการเยี่ยมแรงงาน พร้อมทั้งขอบคุณที่ให้การสนับสนุนให้มีโอกาส
มาทำงานที่สถานประกอบการแห่งนี้ และเห็นควรให้จัดส่งแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้นต่อไป

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ