คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

ทอ.จัดกิจกรรม 'วันสิ่งแวดล้อมโลก'

6 มิถุนายน 2562 - 15:21 น.
คมชัดลึกราชการ,กองทัพอากาศ,วันสิ่งแวดล้อมโลก
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

Shares :
เปิดอ่าน 1,338 ครั้ง

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562


               วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

               ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงได้อนุมัติให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ 20 ปี พุทธศักราช 2562 - 2581 ขึ้น ให้มีความสอดคล้อง และพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาล ในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

               สำหรับกิจกรรมในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

               - การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 

 

               - การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ 20 ปี พุทธศักราช 2562 - 2581 เรื่องการจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย และการจัดการอากาศ โดยผู้แทนจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ

               - การเสวนาหัวข้อ “ตื่นก่อนจะถึงทางตัน วิกฤตสิ่งแวดล้อมสู่การเปลี่ยนแปลง” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากกองทัพอากาศ และหน่วยงานต่างๆ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการน้ำเสีย และการจัดการอากาศ

 

 

               - การเสวนาหัวข้อ “คืนธรรมชาติสู่สังคมไทย” โดยผู้แทนจาก ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ ผู้แทนนักเรียนในเขตพื้นที่ข้างเคียงกองทัพอากาศ

               - ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ
 

 

               ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ 20 ปี พุทธศักราช 2562 - 2581 ได้กำหนดวิสัยทัศน์กองทัพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม คือ “กองทัพอากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Air Force) ภายในปี 2581” โดยมีความมุ่งหมายให้ขยะเหลือศูนย์ น้ำสะอาดเพียงพอ การบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน สภาพอากาศ แสง และเสียงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืนตลอดไป

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ